(–) Krúdy Gyula új könyveiről, Szindbád ifjúsága és szomorúsága című kétkötetes regényes elbeszéléséről legutóbb a következőképpen nyilatkozott a sajtó:

„… Csak az alfabetikus sorrend miatt említjük második helyen Krúdy Gyulát. Új kettős kötete: Szindbád ifjúsága és szomorúsága – a magyar férfias szentimentalizmus antológiája. Ez a két, külsejében is az amatőrkiadásokra emlékeztető könyv, Krúdy Gyula legszebb, legigazibb novelláinak foglalatja. Elfelejthetetlenül szép oldalak, szívvel, vérrel muzsikáló szavak és mondatok vannak a kötetben, Krúdy ifjú poézisének ez a tejszíne, a legjava. A legszebb magyar romantika árad a legendássá vált Szindbád novellákból, melyek szubjektív hőse a magyar irodalmi életben egybeolvadt az író alakjával. Szindbádot sosem kezdheti ki a feledés. Már virágzásának teljességében is biztos számára a halhatatlanság, ami az egyetlen igazán érvényes irodalmi nagydíj.” („Pesti Napló”.)

„Krúdy Gyula írói erejének teljessége először a Szindbád-novellákban jelentkezett. E novellákból most két kötetre való válogatott, illusztrált sorozat jelent meg, hogy azokat ciklusszerű gyűjteményben kaphassa meg a közönség. A két kötetnek címlapját és szövegképeit Kürthy György rajzolta.” („Pesti Hírlap”.)

 

(Magyarország, 1917/203. /augusztus 15./ 15. p.)