A Magyarság szeptemberi könyve

Krúdy Gyula „Szent Margit” című regényét közli

 

Megemlékeztünk már arról, hogy a Magyarság a jövő hónap elsejétől kezdve új és szinte páratlan kedvezményben részesíti olvasóinak táborát. Havonta egy-egy nívós és értékes könyvvel lepjük meg olvasóinkat, akik a Magyarság könyveiből az idők során valóban szép és maradandó értékű könyvtárat állíthatnak össze maguknak.

Könyvsorozatunk első száma már szeptember első napjaiban olvasóink kezébe kerül. Elsőnek Krúdy Gyula Szent Margit című regényét adjuk olvasóinknak, a kiváló író legújabb művét, amelyben Krúdy Gyula nagyszerű kvalitásai és írói képességei teljes mértékben érvényesülnek. A Szent Margit érdekfeszítő romantikus történet, amely Szent Margit korának, az Árpádházbeli uralkodók Magyarországának történelmi levegőjét; küzdelmeit és harcait idézi fel a huszadik század magyarsága előtt. Az ezután következő kötetek is teljes érdeklődésre tarthatnak számot: a Magyarság könyve hónapról-hónapra a magyar irodalomnak, vagy a külföldi irodalmaknak egy-egy kiváló alkotását fogja eljuttatni olvasóinkhoz, akik bizonyára teljes elismeréssel fogadják majd a Magyarság legújabb ajándékát. Ezenkívül a Magyarság könyvét kívánjuk felhasználni arra is, hogy időről-időre közöljünk olyan tudományos, vagy ismeretterjesztő tanulmányokat, amelyek a napilapok kereteit meghaladják, amelyek azonban megfelelő helyet találhatnak könyvsorozatunkban.

Krúdy Gyula Szent Margit című regényét még augusztus hónapban a Magyarság minden előfizetője külön kérés vagy megrendelés nélkül megkapja. Adminisztratív kiadásaink és egyéb költségek fedezésére mindössze harminc fillért kérünk egy-egy könyvért; ezt az elenyészően kicsi összeget a rendes előfizetési díjakkal együtt küldhetik be előfizetőink kiadóhivatalunknak. Amennyiben azonban valaki a könyvet nem akarná átvenni, azt felkérjük, hogy a neki kézbesített példányt posta útján, mint nyomtatványt, küldje vissza és a kifizetett portóköltséget vonja le legközelebbi előfizetésének összegéből.

Amint már bejelentettük, a Magyarság könyvéhez hozzá akarjuk juttatni példányonként vásárló olvasóink nagy táborát is. Ennek lehetővé tételére havonta tíz szelvény lesz a Magyarságban és aki ezeket kivágja, harminc fillér portóköltséggel együtt a kiadóhivatalnak beküldi, az a Magyarság könyvét hónapról-hónapra akadálytalanul megkaphatja.

Örömmel állapítjuk meg, hogy a Magyarság ajándékkönyveinek hírét egész olvasótáborunk nagy méltánylással és örömmel fogadta. Mindenütt szeretettel várják a Magyarság könyvét, mint új megnyilatkozását és kifejezését annak az érzelmi közösségnek, amely a Magyarságot olvasóinak hatalmas táborával összefogja. A Magyarság megindulása óta magyar levegőt, magyar akaraterőt és hitet áraszt szét a csonka ország minden részében; a Magyarság a magyar propagandának és magyar élni akarásnak legerősebb szavú hirdetője. Olvasóink tudják, hogy ennek a propagandának lesz új eszköze a Magyarság könyve is és ezért fogadják teljes méltánylással azt a jelentékeny áldozatot, amelyet a Magyarság könyvének megindításával hozunk. A magyar propaganda terén új utak nyílnak meg előttünk éppen napjainkban és ezeken az utakon teljes határozottsággal és öntudattal kell elindulnunk; utunkon azonban csak olvasóink további ragaszkodása és együttérzése vezethet minket céljaink felé. Bízunk abban, hogy ezen a téren mindnyájunknak hasznára fog válni a Magyarság könyve, erősíteni fogja azt a tábort, amellyel együtt akarunk és együtt fogunk küzdeni a magyar igazságokért, növelni fogja azokat a tömegeket, amelyek a Magyarság zászlója alatt harcolnak sokat szenvedett fajtánk jobb jövőjéért. Olvasóink szeretete és megértése a Magyarság könyvét a magyar kultúrának és magyar propagandának egyik átható erejű, hatalmas fegyverévé fogja tenni.

 

(Magyarság, 1927/188. /augusztus 20./ 4. p.)