Krudy Gyula: Palotai álmok

 

Tömörkényi[sic!] és Lovik Károly neve után Krudy Gyuláéval fémjelzi a kiadó az Új Egyetemes Regénytár értékes sorozatát. Örömmel fogadja a magyar könyv minden igaz barátja azt a vállalkozást, amely a közelmúlt legjobb írói sorából azokat válogatja ki, akiket éppen a bátor, de nem haszontalan kiadói beleavatkozás megment az érdemtelen feledéstől. Krudyt ma gyakran emlegetik s nevét sokszor idézik– az újabb irodalmi törekvések képviselői. Magános, társtalan lénye, tíz évvel a halála után, irányt jelző zászló lett, akinek írásai csak most jutnak el szélesebb olvasórétegekhez. Életműve nyolcvan kötet, (55 éves korában halt meg!) még korántsincs feltárva. E kiadásban szereplő legszebb elbeszélései egyelőre még csak az új olvasóközönség meghódításának előfutárait jelentik: A kötet elé Kárpáti Aurél, a kiváló műkritikus és eszmeíró írt bevezető tanulmányt. (Singer és Wolfner.)

 

(Nemzeti Újság, 1943/93. /április 25./ 19. p.)