Krudy Gyula:

Boldogult urfikoromban

 

A modern magyar széppróza úttörő mes­terének egyik utolsó regényét tartalmazza ez a kötet. Valamennyi Krudy-regény kö­zül a legérettebbnek számit és egyéninek. Újszerűségét ma sokkal inkább érezzük, mint első megjelenésekor, tizenöt eszten­dővel ezelőtt. Kevés regénye van irodal­munknak, amely olyan szembetűnően megelőzte volna korát, mint Krudynak ez az írása, amiben megtaláljuk minden elő­jelét, minden mozzanatát annak az írásmodornak, amely a nagy nemzetek mo­dern íróit: Proust-t, vagy Girondoux-t világhírűvé tette. Tőle tanult új látást, stílust ma élő íróink legtöbbje is. (Frank­lin-Társulat kiadása.)

 

(Nemzeti Ujság, 1944/97. /április 30./ 19. p.)