SZINDBÁD MEGFIGYELÉSEIBŐL

 

Krúdy Gyula örökbecsű műve, a teljes Szindbád most jelent meg első ízben. A nagy mesemondó élethű megfigyelései, álmai, ábrándjai újabb nemzedékeket sorakoztattak a Krúdy-rajongók táborába. Szindbád egyik megfigyelését a Vadkörtefa című fejezetből folytatólagosan olvashatjuk el a vízsz. 102., 1., függ. 43., vízsz. 50., függ. 1. és 8. számú sorokból, amelyekben a női járásról tájékoztatja a jelenlevőket.

 

VÍZSZINTES:

18. Valamiben nagy kedvét találó. 19.  Egyik kiváló grafikusművészünk. 20.  Férfinév. 21. Égési termék. 22. Tréfás kifejezés arra, akit például kétvállra terítettek. 24. Jelt ad. 25. Hónaprövidítés. 26. Időmennyiség. 27. Névelő. 28. Idegen női név. 31. Verne másik neve — kimondva. 33. U. G. 34. Vászon készül belőle, de fordítva. 36. Akadály. 37. A játék további részében részt nem vevő. 40. Idegen névelő. 41. Névutó. 42. Úgyszólván mindennap hallunk róla. 44. GTO. 46. Zalai Kálmán Ottó. 47. Csattanó. 48. Shakespeare születési helye melletti tó. 49. Kettősbetű. 53. Bécsi sportegyesület. 54. Arra a helyre hajít. 55. Össze-vissza jut. 56. Lóbetegség. 58. Az egységben rejlik. 59. Háziállatban támadó indulat. (60. OD) 62. Kézimunka. 65. Algériai kikötőváros. 67. Porzó névjele. 70. Te és én. 71. Légkeveredés! 73. Tantétel. 74. Lopva figyel. 75. Különös házasság, Az aranyember, Egri csillagok. 78. Bizonyos mennyiségű kereskedelmi cikk. 81. Klasszikus üdvözlés. 82. Csapadékkal teli. 84 Este — franciául. 85. Időhatározó szó. 86. Kicsinyítő képző. 87. Könnyeket hullat. 89. Német névelő. 91. Éktelenül gravíroz. 94. Kipszilon. 95. Július 26-án van. 93. A Twist Olivér című regény egyik főszereplője. 100. Többszörös időszakot ismétlendő, használjuk ezt a kifejezést. 103. Tova. 105. Kivehető. 106. Kettősbetű. 107. Magam. 108. A minőséget ellenőrzi. 111. Kellemes küllem, fordítva. 113. Női hangnem. 114. Női név 116. Két világhírű író neve is. 118. Középfekvésű férfihangok. 121. Hivatali főnöke.

 

FÜGGŐLEGES:

2. Fogvatartás. 3. Bel ellentéte. 4. Idegen férfinév. 5. Hósapkát csinál. 6. Kossuth egyik fiának névjele. 7. Nemcsak ti. 9. Építészeti stílus. 10. Fordítva 549. 11. Sportkellék. 12. Magyar vezetéknév. 13. Ismeretlen névjele. 14. GKG 15. Gurigajáték. 16. Amit a koromban belül találunk. 17. Elsötétedő. 23. Talajtermékenyítő anyag. 26. Mellette elvonuló. 29. Azon a helyen-e? 30. Viszonzást igényel. 32. Leüt, de másképpen. 35. Ennek a jelzőnek nemigen örül senki. 38. Szót helyettesítő szó. 39. Határozatlan mennyiség. 41. Erdei dolgozó — névelővel. 45 Fontos ipari nyersanyag. 47. Kisipari termelőszövetkezet. 43. Kivitelezni szándékozom. 51. Egzotikus állat. 52. Férfinév. 56. Bizonyos fajta lovak. 57. Súlyra nagyobb lesz. 60. Helyhatározás. 61. Vidám. 62. Bizonytalan. 63. Nagyszerű. 64. Édesség. 66. Világrész (+’). 68. Jég — németül. 69. Szélhárfa. 72. Tavaly januárban. 74. Íme. 76. Külföldi gyógyüdülőhely. 77. Leánygyermekek férjei. 79. Tartó. 80. Shaw ereiben csörgedezett. 83. Asztalosmunkát végez. 87. Tuniszi gabonamérték. 83. Italt fogyasztani. 89. Széptermetű férfi. 90. Megijedt. 92. Olyan melegvíz-fűtési rendszer, amely csak egy-egy emelet vagy lakás számára szolgál. 93. Mindenes! 96. Nagy Viktor 97. Kerítés. 98. Grádics. 99. Elnyújtott felkiáltás. 100. Épülettel kapcsolatos helyhatározás. 101. Hozzá — Berlinben. 104. Shakespeare-hős. 107. Magam számára szintén tiltva. 109. Kóreset bizonyos része. 110. Lapályos. 111. József — Amerikában 112. Női nyakbavaló. 114. Mint vízsz 74. sz. 115. Híres külföldi villamossági vállalat. 116. Sportegyesület. 117. AEN. 119. Tolnai Nándor. 120. Azonos mássalhangzók. 121. Fontos. 122. Magad.

 

(Népszabadság, 1958/4. /január 15./ 15. p.)