IRODALOM.

(A könyvek, amelyekről ebben, a rovatban emlí­tést teszünk,
a Pesti Hírlap kiadóhivatala útján is megrendelhetők.)

[…]

* (Szindbád ifjúsága és szomorúsága.) Krúdy Gyula írói erejének teljessége először a Sindbád-novellákban jelentkezett. E novellákból most két kötetre való válogatott, illusztrált soro­zat jelent meg, hogy azokat ciklusszerű gyűjteményben kaphassa meg a közönség. A két kötetnek, melynek címlapját és szövegké­peit Kürthy György rajzolta, 7 korona az ára.

[…]

 

(Pesti Hírlap, 1917/183. /július 22./ 12. p.)