* (Krudy Gyula négy kötete.) Krudy Gy.-nak már régóta van tekintélyes publikuma, mely őt dédelgeti, szívesen olvassa, amit ő nagy termékenységgel viszonoz. Lám, most is egyszerre négy kötettel áll elő. E négy kötet – kettőnél aligha több esztendő terméke – nem egyformán értékes; és ez Krudynál csak természetes. Az ő ereje ugyanis főleg kedélyességében van, amely finom, leheletszerű melankóliájával, egyéni ízt ad írásainak. Az írói kedély megszólaltatója pedig a hangulat; és Krudy Gyula – úgy látszik – nem mindig van jól hangolva; miáltal nem egy novellájában bágyadt, erőltetett a kedélyeskedés. De hát hibául lehet-e ezt fölróni?! Írnia a kenyerét tollával kereső írónak olyankor is kell, amikor épen nincsen hozzá a kellő hangulata. Persze különös pechje Krudy Gyulának, hogy az ő kényszerszülöttei nagyon is felismerhetők és leginkább kevéssé élvezhetők, mert hát – mint említettük – az ő ereje a jó hangulatot föltételező kedélyesség. Mondanunk se kell, hogy Krudy az ő kedélyességét a két-három emberöltővel ezelőtti kor alakjai révén közli velünk. Az ő világa „a régi jó világ” – és ez a kedvesen hazug szólás-mondás pompás, szívderítő bizonyítékokat kapott azokban a novellákban, amelyek az író jó óráinak szülöttei. Úgy tapasztaltuk, hogy ezek A pajkos Gaálék című kötetben találhatók leginkább. Ó, mennyi mindent tud ő ezekről a Gaálékról regélni. És épen mert ebből a kitűnő famíliából még A szakállszárítón c. kötetbe is jut, az előbbi után ez következik kvalitás dolgában. De érdekes az is, amit Az álmok hősében a különös Krudy Kálmánról – nyilván az író elhalt vérrokona – tud, valamint sok érzék nyilvánul abban a regénynek is beváló hosszabb elbeszélésben is, amelynek A podolini kísértet a címe. Meg kell még említenünk, hogy Krudy stílusa egyéni és igen élvezhető; olykor a poézis drágaköveitől ékes, különösen ha a Tiszáról, vagy ha a Nyírvidékről ír. A kötetek ára egyenként 3 korona.

 

(Pesti Hírlap, 1907/78. /március 31./ 70. p.)