Az Athenaeum a kiváló író ötvenedik születés napja alkalmából Krúdy Gyula legszebb műveit új, jubiláris sorozatban adta ki. Tíz pompás, művészi kötetben jelent meg: a Vörös postakocsi, az Őszi utazások a vörös postakocsin, a Szindbád ifjúsága, a Szindbád megtérése, a Napraforgó, a Podolini kísértet, az Aranykézuccai szép napok, a Hét Bagoly, N. N., a Betyár álma, az Utolsó gavallér és a Velszi herceg.

 

(Pesti Napló, 1928/240. /október 21./ 11. p.)