Krúdy Gyula, író (l. XII. köt.), 1916. elnyerte a főváros Ferenc József-díját. Elbeszéléseiben és lazaszövésű regényeiben szereti a különös históriákat: betyárromantika és az elhibázott életpályák szerepeltetését. Hősei többnyire különc emberek, a régi magyar kisvárosi életnek jellemző figurái. Elbeszélő módjában van bizonyos egyéni modorosság. Újabb munkái: Pest 1915-ben (1915); Zenélő óra (1916); Szindbád feltámadása (reg., 1916); Szindbád ifjúsága és szomorúsága (2 köt. 1917); Őszi utazások a vörös postakocsin (1917); Pest 1916-ban (1917); Napraforgó (reg., 1918); Tótágas (elb., 1918); Havasi kürt. Ruszin Krajna kis tükre (1919); Pesti album (feljegyzések és elb., 1919); Az útitárs (reg., 1919); Kánaán könyve (1919); Álmoskönyv (1920); A betyár álma. Kleofásé kulcsa és más elbeszélések (1920); Az oltárterítő (1920); Asszonyságok díja (1920); Miatyánk évéből (1920); Bukfenc (reg., 1921); Nagy kópé (elb., 1921); Pesti évkönyv (1921); Ál Petőfi. Lehullt csillag fénye (reg., 1922); Hét bagoly (reg., 1922); Magyar tükör (elb. 1922); N. N. Egy szerelemgyermek (reg., 1922); Őszi versenyek (elb., 1922); Rózsa Sándor (reg., 1923); Mesemondások Jókai Mórról (1925); Tizenhat város, tizenhat bánya (1925); A tegnapok ködlovagjai (1925); Mohács (reg., 1927). Írói álnevei: Frater Julius, Rezeda Marcell, Török Gedeon. V. ö. Radványi Sándor, K. Gy. (Visszhang, 1925-1926. évfolyam).

 

(Révai Nagy Lexikona, Bp. 1927, Révai. XX. köt. 522. p.)