Szívfacsaró volt

Krudy Gyula vasárnapi  cigányzenés temetése

 

A Reggeli Újság tudósítójától. –

 

Egyszerű kétlovas halottaskocsi vitte vasárnap délelőtt utolsó útjára Krúdy Gyulát, a nagy  magyar álmodót a kerepesi-úti temető díszsírhelyére. A Jókai-lepellel letakart koporsó mellett cigányzenekar búcsúztatta «Szindbádot, a  tengerészt», aki a magyar írónak kijáró keserves küzdelem közben oly tragikus hirtelenséggel  halt meg. A Magyar Újságíró Egyesület nevében  Lázár Miklós képviselő búcsúztatta az irodalom  nagynevű halottját.

 

Tetemre hívom ide azt a társadalmat és  azt a hivatalos irodalmat,

 

amely eltűrte – mondotta Lázár Miklós –,  hogy egy kis, vidéki, földszintes ház egyszerű  szobájában, a kikapcsolt villanyt helyettesítő  gyertyaszál pislogó fénye mellett dobbanjon  utolsót ennek a nagy magyar írófejedelemnek  a szíve.

Szülőföldje nevében dr. Szohor nyíregyházai  tanácsjegyző, majd dr. Supka Géza az Írók Gazdasági Egyesülete, Kárpáthy Aurél pedig az  Est-lapok nevében vett búcsút az elköltözöttől.  Zsolt Béla, Thury Lajos és Egyed Zoltán mondottak még beszédet. Azután lassan leeresztették  a koporsót a sírba. Közben beborult az ég,

 

villámlás és mennydörgés szalvéje között  temették el Krudy Gyulát

 

abba a magyar földbe, amelynek kevés nagyobb  művésze volt nála.

A nem túlságosan nagyszámú gyászoló közönség között néhány újságírót, egy pár régi jó barátot láttunk a sír mellett, az írók közül is  csak néhányan jöttek el, hogy megadják a végtisztességet a «Vörös Postakocsi» finom költőjének, amikor megtért az anyaföldbe.

Szívfacsaró temetés volt. Egy magyar író temetése, anno 1933.

 

(Reggeli Újság, 1933/20. /május 15./ 2. p.)