Zoltánka, a magyar Sasfiók.

 

Nagy bátorság kellett ennek a darabnak a megírásához. A téma, a magyar sasfióknak, Petőfi Sándor fiának tragikus életsorsa, a leghatásosabb, de a legnehezebben színpadra vihető színdarab témák közé tartozik. És Krudy Gyula megbirkózott a kemény feladattal.

Sindbad romantikus kalandjainak és „A vörös postakocsi” történetének megírója, Zoltánka szomorú történetét eredetileg nem akarta színpadra vinni.

Zoltánka sápadt, lázas és beteg legény, akit tönkre tesz, agyonszorít a nagy név, mely örökségül maradt rá s akit, mint a legnagyobb magyar költő egyetlen fiát agyonbálványoznak.

Júlia, a Petőfi felesége, a szép, hiu és okos asszony, akitől a világ azt követeli, hogy a nagy költőhöz méltóan, szívében örök gyásszal élje le hátralevő napjait és aki olyan nagyon szereti a táncot, a vigalmat, a szép ruhát, az életet.

Attól a pillanattól, hogy meglátjuk Júliát, ki a halállal, múlttal és az örökkévalósággal kacérkodik, de valójában leírhatatlan mohósággal éli az életet, egészen Zoltánka haláláig akaratnélküli rabjai vagyunk Krudy darabjának...

Abban a pillanatban, hogy a beteg, köhögős mellű Zoltánka belép gyönyörű édes anyjának szobájába, valami bűvös, édes ellágyulás vesz erőt rajtunk, mely aztán végigkísér az egész darabon.

Van aztán a darabban néhány különösen nagy jelenet, melyet a színészek bravúrosan játszanak meg így, Zoltánka (Törzs) búcsúja bálba készülő anyjától, a színészek mulatozása, az erdei jelenet és az utolsó felvonás haldokló jelenete.

Törzs művészetéről külön fejezetet kellene írni. A szerző igen sokat köszönhet neki, s a többi szereplőknek is, akik közül Aczél Ilona igen jó Júlia volt.

Krudy Gyula népszerűségére jellemző az a kis epizód, mely a főpróbán történt. A második és harmadik felvonás között megjelent Krudy a nézőtéren, de alig hogy felismerték, olyan tomboló tapsvihar keletkezett, hogy sietve felmenekült a színpadra.

 


 

 

Zoltánka.

Krudi Gyula 3 felvonásos színműve.

 

 

Cs. Acél Ilona

Tarnay

Körmendy

Bera Paula

Törzs

Tarnay

Papp

Dobos Margit

Dobi

Verő Márta

Réthei

Pappné

Csiszér

Kardos

Júlia

Balázs Sándor

Träreg ur

Házmesterné

Zoltánka

Vögyi

Pataki

Öreg dajka

Csizmadia

Piczi

A tiszteletes

Cigány asszony

A doktor bácsi

Házmester

 

(Színházi Élet, 1913/38. /november 16-23./ 10. és 25. p.)