Egy pesti szálloda,

amelyben Krudy Gyula regény-
hősei és előkelő külföldiek laknak

 

Ha a krónikás megemlékezik majdan a mai Budapestről, külön fejezetet fog szentelni a Vadászkürt szállodának, amely egészen egyéni hivatást tölt be a főváros életében. A Vadászkürt megmaradt annak, ami volt mindig, az úri közönség fészkének. A legelőkelőbb külföldi és vidéki vendégek szállnak meg ebben a családias jellegű szállodában, amely Budapest legszebb helyén a Belváros szívében fekszik.

A Belváros szívében és a régi gavallérok szívében, akik még most is esküdöznek arra, hogy egyetlen hely van Budapesten, a Vadászkürt étterem, ahol igazán jól lehet étkezni. Kommer Ferenc a Vadászkürt kitűnő tulajdonosa most ismét modernizálta szállodáját és éttermét, úgy hogy a mai gavallérok éppen úgy megtalálnak itt minden kényelmet, mint Krudy Gyula regényhősei, akiknek hazájukká vált a Vadászkürt.

Az idegenek közül főleg a németek, angolok és amerikaiak szeretik a Vadászkürt szállodát, mert itt megtalálják a nyugati hotelek finom, csöndes előkelőségét. A budapesti idegenforgalomban a Vadászkürt szállodának egyre jelentősebb szerep jut.

 

AnonSzE29_48_Pic1

Vadászkürt szálloda: hall-részlet

(Seidner felv.)

 

(Színházi Élet, 1929/48. /november 24-30./ 98. p.)