Monológok. A monológok tárának gyűjteményében több kedves és ötletes új monológ és páros jelenet jelent meg leg­újabban. Valamennyi vidám, előkelő szín­vonalú és fölöttébb könnyen beleilleszthető úgy műkedvelő, valamint kabaré-előadások keretébe. E gyűjteményben jelent meg Herczeg Ferenc ötletes páros jelenete: A becsületes ifjú, Szomaházy István kedves monológja: A nagy nap előestéjén, Balla Ignác elmés verses magánjelenete: A színésznőjelölt, Krudy Gyula páros jelenete: Pályaválasztás előtt, Zöldi Márton monológja: A logika, Balla Miklós alkalmi pá­ros jelenete: Nagy idők tanúja és Ráskai Ferenc monológja: Szilveszter éj. Egyes füzetek ára 30 fillér.

 

(Új Idők, 1909/51. /december 19./ 588-589. p.)