Andráscsik örököse. Az Egyetemes Regénytár vörös vászonfedeles gyűjteményében most jelent meg Krúdy Gyula pompás regénye, az „Andráscsik örököse”. A Nyír vidékének borongásra késztető szelíd, poétikus hangulatai áradnak szét Krúdy Gyula írásain és ebben a regényében is ezt a világot varázsolja elénk festői színeivel. A vidéki életet kitűnően ösmerő, biztos kezű író pár vonással, jellemző erővel rajzolja meg a régi magyar megyei urakat, a Zathureczkyeket, a Gálokat s a többi szabolcsi nemest, akik egymásután vonulnak föl előttünk. Az egész regény, amelynek meséje érdekes és lebilincselő, mint Krúdy minden írása, igazi poézist és hangulatot áraszt. A vászonkötéses könyv ára 1 korona 20 fillér.

 

(Új Idők, 1911/17. /április 23./ 431. p.)