A vörös postakocsi. Sajnos, a magyar könyvek történetében fölöttébb ritka esemény, hogy egy regény megérje a második kiadását. Nálunk a könyvek csak valamilyen ritka szerencse folytán jutnak el oda, hogy címlapjukon meghúzódhasson az a rövidke, de annál büszkébben hangzó mondat: „Második kiadás”. Krúdy Gyula legújabb regényével, „A vörös postakocsi”-val tehát szinte páratlan sikert aratott, amikor a nagy regény, amelyet alig pár hete ösmertettünk megjelenése alkalmából, most már második kiadásában is megjelent, miután az első kiadás hatezer példánya elfogyott. Magyar regényeknél nem mindennapi szám ez és azt mutatja, hogy Krúdy Gyula, akinek finom írásművészetét hosszú időkön át csak írói körökben értékelték, most végre eljutott a nagy állomáshoz: a nagy publikum szeretetéhez is. És ez a szeretet még egyre növekszik és növekedni fog, mert Krúdy Gyula finom, költői lelke, igazi mesélő talentuma most hajtja talán legszebb virágait. „A vörös postakocsi” Krúdy legnagyobb regénye és mint ragyogó prizma, egyesíti a kitűnő író minden kiváló kvalitását. A könyv második kiadása is Singer és Wolfnernél jelent meg. Ára 4 korona.

 

(Új Idők, 1913/49. /november 30./ 599 .p.)