A víg ember bús meséi

 

– Krúdy Gyula új könyve –

 

Az őszi napsugár édes szomorúsága ragyogja be Krúdy Gyula novelláit: valamennyiben megejtően bánatos borongás furulyaszava zokog, amely egyszerre megtalálja az utat lelkünkhöz és megnyitja szívünket az ő fájdalmai számára is. Az igazi poéta legnagyabb ereje már itt megnyilvánul Krúdy Gyula novelláiban: érzéseit átviszi alakjaiba és az ő álmodó, nem is nagy tetterejű, inkább passzív, mint aktív hősei viszont átplántálják ezeket az érzéseket mibelénk is. Egy-két szó kell csak hozzá az ő finom, lepárolt, tiszta művészetéből, hogy fölépüljön az a láthatatlan híd, amelyen át a mi szívünkbe áramlanak át az ő meleg, ábrándos, poéta-szívének érzései.

A hangulatok poétája Krúdy. Témái, akciói is hangulatokból nőnek ki, hogy azután megizmosodjanak és kerek, lezárt cselekményű történetté formálódjanak. De azért az alaphangulat, amelyből megszülettek, továbbra is ott borong fölöttük és az őszi tájék borongóan szép varázsával lengik be. Az ő álmadozásában azonban semmi sincs az idegen nemzetek nagy íróinak szentimentalizmusából, sem elkeseredettségéből: az ő poézise színtiszta, magyar és életerős. A magyar földből sarjadt, a magyar vidékek csöndes mélasága lebeg fölötte és a magyar lélek nyiladozik ki benne minden szépségében.

Szereti a múltat, a regényes régi jó időket, amelynek azonban nem édeskés szavú vagy elfogult krónikása: az életet látja itt is látószemével, az életet, minden aprólékosságával, kedves kicsinyeskedéseivel és tülekedéseivel, és hogy mégis szép minden képe, amit elénk tár, annak titkos magyarázata az, hogy a múltnak lelkét, minden hangulatát is föl tudja idézni.

Fantáziája olyan, mint a szivárvány minden színét visszatükröző kristályprizma. Mindenről tud valami édesbús színes mesét, kedves történetet, mert a múltban is az életet keresi, amelyet a hangulat aranyfürdőjében fürdet meg. Hangulatos leírásaiban, költői képeiben ott ragyog minden nagyszerű kvalitása, amelyek mostani regényének, „A 42-ős mozsarak”-nak is legszebb irodalmi ékkövei.

Hangulatok művésze, történetek kifogyhatatlan fantáziájú jokulátora és szavak finom ötvöse Krúdy Gyula. Művész és poéta.

Az ízléses kiállítású könyv Singer és Wolfner kiadásában jelent meg. Ára 3 korona.

 

(Új Idők, 1914/47. /november 15./ 519. p.)