Bukfenc. A fejlődő, de fiatal élete ned­veitől duzzadó Budapestnek egy árnyékrajzát írta meg Krúdy Gyula a maga el­beszélő művészetének varázsával. Egy pesti kislány története, ki az árnyékban, a penészes sötétségben születik és megin­dul a tisztaság felé. Krúdy Gyula pompás hangulatképekbe olvasztja föl a könyvé­ben önként adódó tragikus elemeket, ezzel kikerüli a depressziót, mely az effajta his­tóriákkal együtt jár. Finom árnyéktáncok hullámzanak keresztül a könyvön, néhány kedves szilhuett imbolyog el szemünk előtt, melyekre Krúdy rástilizálja a maga külön világának biedermayeres jelmezeit. A legrútabb motívumokból poézist tud ki­csalni, mondatainak ritmikája szakadatla­nul muzsikál és el tudja felejtetni az akciószegénységet, a konstrukció hiányait. És ebben rejlik Krúdy nagy művészete, igaz értéke, költői ereje, mely a prózát lírává nemesíti. Mint minden írásának, úgy ennek is meglesznek a maga olva­sói és élvezői. A könyv a Kultúra regénytárában jelent meg. Ára 4 korona.

 

(Új Idők, 1918/10. /március 3./ 208. p.)