Krudy Gyula négy könyve

 

Külön, egyéni hangot, egyéni színeket és egyéni világnézetet jelentenek Krudy Gyula írásai. Valami megkapó, szinte a gordonkahangra emlékeztető édes-bús melankóliával beszél a múltról, amelyben mintha még ma is ott élne, semmit se tudva erről a véres viaskodásról, a mai ideges lelkek álomtalan hajszájáról. A múltba néz egyre, oda menekül ettől a kortól, amelyben a művésznek, a poétaléleknek nem telhet öröme és Krúdy Gyula álmodozóan lágy stílusának csodálatosan szuggesztív ereje van: mindig magával tudja vinni olvasóit elmúlt emberek, elmúlt szépségek, letűnt fájdalmak világába.

Most megjelent négy könyve szintén azt a múltat idézi föl az emlékek sejtelmes, csodavizű tavából, ahová szinte boldogság a menekülés. Nem a történelmi távlatok érdeklik őt a „Palotai álmok” című regényében, nem is a történelmi idők, hanem az a múlt, amelynek ablakán mindnyájan benézhettünk még, ha nem is a saját életünket láttuk meg ott, hanem a szüleinkét, nagyszüleinkét. Krúdy ezt a kort támasztja föl: az érzelmes, bús szépségek korát és e kor embereinek lelkét, hogy bennük önmagunk jobbik felére ismerjünk.

A régi magyar megyei élet hatalmas freskóképét festi meg az „Andráscsik örököse” című regényében. Gyűlések, választások öblös hangú szónokait, torok és keresztelők szorgalmas látogatóit. De mindez tulajdonképpen csak háttere annak a szerelmi történetnek, amely Andráscsik örököséről szól, annak az Andráscsiknak az örököséről, akinek „a szólásmód szerint még a bőre alatt is volt pénze”. Ízig-vérig magyar regény ez, magyar sorsokról és olyan erős vágású magyarokról, aminőket bizony ma már talán csak a múltban találunk. Vonzó erejük és egyéniségük talán a valóságnál is színesebb lett Krudy csöndes medrű, színes és meleg előadásában.

Másik két könyve, amelyeknek megjelenéséről itt beszámolunk, két kötet elbeszélés. Címük: „Púder” és „A víg ember bús meséi”. Krúdy legjava elbeszéléseit találja meg az olvasó e két kötetben és ezekben az elbeszélésekben ugyanazokat a kitűnő értékeket, amelyek regényeit és általában minden írását karakterizálják.

Mind a négy könyv még kitűnő papiroson jelent meg, mint a békebeli könyvek, úgy hogy a legkényesebb ízlésű bibliofil is könyvtárába illesztheti. Egy-egy kötet ára 7.50 korona.

 

(Új Idők, 1918/25. /június 16./ 517-518. p.)