Krúdy Gyula könyvei. A Budapesti Hírlap kiadásában Krúdy Gyulától most egész kis könyvtárra való jelent meg. Egyszerre négy kötet. Ízléses formátumú könyvek, köztük egy regény, s vegyest hosszabb-rövidebb lélegzetű novellák. Olvasva, mind a négy valami külön karakterrel hat az olvasóra: más-más a hangjuk, a poénjük. Noha egyazon miliőből származnak, a magyar vármegyei miliőből, noha olykor humoros, olykor csöndes melankóliával, mint halk változatai egy öreg g-húrnak, tükrözik a régi virtusos élet elmúlt képeit, hangulatait: külön sajátos ízük van, amit az ember föltétlenül érez és megállapíthat, ha összehasonlítja őket. Mindazonáltal szoros az összetartozásuk. Mint a láncszemek, úgy illenek egymáshoz, s egy, már szinte egészen kifejlett írói stílust példáznak: a Krúdy Gyula írói stíljét, amelynek jellemző vonásai: színes frazeológia, a mese könnyűsége, a mondatok fordulatossága. Ezenkívül: az észrevevés. Egy erősen figyelő szem, amely nemcsak a dolgok fölszínét látja meg, az apró érdekességeket, hanem a mélységeket is, a lélek finom árnyalatait. Egy most készülő épülethez hordott gerendák ezek a könyvek: a Krúdy Gyula írói épületéhez, amelynek alapozása itt történt, lassan, a szemünk láttára, s amelyről ma már tudnivaló, hogy keményen fogódzik azon a friss talajon, ami a legújabb magyar literatúra.

 

(Új Idők, 1907/14. /március 31./ I. 340. p.)