Érdekes könyvek

[...]

KRÚDY GYULA: Hét bagoly. Krúdy Gyula nagy mestere az elbeszélésnek, írásai mindig szórakoztató, ez a munkája sem több ennél. Egy letűnt kor, letűnt alakjainak képe: az irodalom perifériáin sürgölődő írók és újságírók improvizált élete játszódik le előttünk. Ehhez a világhoz ma nekünk semmi közünk sincsen, emberei mit sem tudnak a körülöttük zajló hatalmas problémákról és így életük is éppen úgy elsikkad a belvárosi kocsmák és budoárok között, ahogyan Krúdy Gyulából is csak az írás kitűnő mesterének művei és emléke maradtak ránk. (Franklin-kiadás.)

 

(Világosság, 1949/94. /április 24./ 2. p.)