Színház – Művészet

Az Új Színpad avatója

(Három egyfelvonásos)

Ma este avatták fel Bárdos Artur és Révész Béla Új Színpadát. Hogy milyen célokat követ az Új Színpad, arról teljes fogalmat alkot az első előadás. Ez a színpad a külföldön divatozó «intim színház»-ak mása, amely a nézőt bevallottan a művészet stilizált világába akarja vezetni és nem a valóságot és valószerűséget, hanem a szuverén és önmagáért való művészetet hangsúlyozza. Erről beszélnek Kozma Lajos és Bíró Mihály díszletei is. Az estét Krúdy Gyula egyfelvonásosával kezdték, amelyben a rendkívüli talentumú novellaírónak fájdalmakon átszűrt, tiszta és nemes líráját élveztük. Darabja csak benső történésben gazdag, mint ahogy az epikája is eseménytelen. Hőse: Szindbád, a budapesti újságíró. A játék finomságaiban azokat a kvalitásokat vettük észre, mint Csehov tompa tónusú és fojtott levegőjű darabjaiban. Mélységesen intim hatások, cizellált szavak, könnyen odalehelt pasztell-színek, amelyek a színpad durvább perspektívájában is élnek. [...]

Az Új Színpad a mai estével bevonult a publikum köztudatába, amely lármás tapssal szólította lámpák elé a színészeket, a szerzőket és a két igazgatót: Bárdos Arturt és Révész Bélát.

 

(Világ, 1912/63. /március 14./ 16. p.)