Könyvekről

 

Az ebben a rovatban felsorolt összes könyvek kaphatók a Világ könyvosztályában – VI., Andrássy-út 47. szám. Vidéki megrendeléseket postafordultával (20 fillér portó) intézünk el.

——

SzindbádA feltámadás. (Krudy Gyula új könyve.) Szindbád, ezeregyéjszakai mesék híres hajósa, akit Krudy Gyula írófantáziája teremtett meg újra s avatott a mai és a finom tegnapi élet kósza, mindenütt megjelenő és mindent ismerő hősévé, most halottaiból jár fel kísérteni e világokat és a asszonyokat, akiket élő napjaiban olyan intimus közelségből ismert. Krudy három másik nagy sikerű és művészeti szépségű novelláskötetének ismert és nagyrabecsült hőse, új alakban, mint a fiatalon és megsiratottan öngyilkossá lett Szindbád szelleme kísért szép s vágyakozó asszonyok emlékeiben. Szindbád, aki életében is érzelmesen finom volt még ott is, ahol cinikusnak látszott, kegyetlenkedőnek és hitetlennek, most így emlékké finomultan mintha valamelyessel még leheletszerűbb volna és egész különös módon mégis egészségesebb, keményebb és férfiasabb. A kötet első novelláiban szerepel így, emlékké szordínózottan Szindbád figurája, – a későbbiekben újra visszakapja régi lényegét, sőt mintha most kevesebb világfájdalmasság és kesernyésség volna benne – hogy e világ dolgait mulatságosan kedvesnek és élvezhetőnek találja. A feltámadt Szindbád azonban mindkét alakjában ezer gőggel tarthat számot arra az érdeklődésre és megbecsülésre, amelyben első életében volt része. Krudy poéta és művész, akinek még ahhoz is van joga, – mert tehetsége van hozzá – hogy a holtakat feltámassza, főleg az olyan holtakat, akik nemcsak novellai asszonyok, de a mi emlékünkben olyan elevenen és frissen élnek, mint Szindbád ezernyi fantasztikumában és emberien igaz és őszinte figurája. Krudy új kötete minden bizonnyal híveket és bókolókat szerez az írónak. A könyv legértékesebb darabjai Szindbád vallomásai, a Zöld fátyol s Boldogfalviné történetei, melyek lírikus szépség, melegség és előkelő finomság dolgában maradandó értékek.

[…]

 

(Világ, 1916/16. /január 16./ 23. p.)