[A Virradat megindulásáról]

 

[…]

Szépirodalmi téren a művészi érték és a  magyarság lebeg előttünk ; Krúdy Gyula és  Oláh Gábor neve – első eredeti regényeink  íróié – mindent kifejez. Emlékezések, elbeszélés, tárca, vers, csevegés, jellemző apróságok, gazdag színházi és irodalmi, művészi és  tudományos rovat egészítik ki a VIRRADAT  e részét. E téren munkatársaink : P. Ábrahám  Ernő, Ádám Éva, Baja Mihály, Balassa Ármin, Bródy Sándor, Damó Oszkár, Farkas  Imre, Gyökössy Endre, Halasi Andor, Hunyady Sándor, Kóréh Endre, Krúdy Gyula,  Maday Gyula, Milotay István, Móra Ferenc,  Oláh Gábor, Orbók Atilla, Szép Ernő, Török  Gyula, Ujlaki Antal stb.

[…]

Bizonyára ízes csemege lesz Irodalmi  Kalendáriom címen tárca-rovatunk, amelyet  Mélacsay ír; álnév, amelyet irodalmunk egy  kitűnősége használ.

[…]

 

(Virradat, 1918/1. /január 23./ 8. p.)