– Krúdy Gyula új regénye. N. N. egy szerelemgyermek. Regényke: ez a címe annak az új magyar regénynek, amellyel a Krúdy Gyula szépséges, istenáldotta magyar művészete ajándékozta meg ismét irodalmunkat. Egy gyönyörűséges, romantikus nyírségi emlék ez a regény, a csöndes, szelíd, vidéki magyar életnek egy üde pasztellképe, tisztán mosolygó, mint a májusi reggel és jó szagú, mint a gyümölccsel telt almáriom. A régi, boldog Magyarország igénytelen, de bőséges életei, homályba vesző, drága alakjai újulnak föl e lapokon, melyeket egytől egyig Krúdy legjava művészetének fénye ragyog be. Csodálatos, hogy a regény alá írt dátum szerint még 1919 telén keletkezett ez a munka s Krúdy még csak most jelenttette meg. Nagyon szerethette, szinte dédelgette ezt a leheletfinomsággal papírra vetett emlékezést, úgy látszik, sajnálta kiadni a kezéből, kibocsátani a nyilvánosság piacára... A könyv az Athenaeum kiadásában jelent meg, ára 110 K.

 

(Virradat, 1922/34. /február 11./ 5. p.)