Krúdy úr

 

Most van húsz éve, hogy megismerkedtem vele. Már akkor is ősz volt a haja, de az őszezüst alatt dallamosan aranylottak gyönyörű szavai s az embert az írásvágy áhítata ölelte be, hallván, ahogy mondja:

— Így március elején lassan eláll a hóesés, valaki szétfejti ti­tokban a fellegeket, az egek e nehéz vállkendőit, mosolyogni kezd a hold, ha közeleg az éjfél és sokan arra vágynak elhagyatottságukban, hogy halott menyasszonyoknak udvarolhassanak a temetőkben.

Ha élne, bizonyosan nagy re­génnyel ünnepelné 1848 század­fordulóját. Gondolkodom, miről is írna? Tán egy öreg honvédhadnagy szerelmeiről, aki Kossuthért halt meg és szájáról vér törölte le a rácvárosi aranyművesnék csókjait. Tán Jókairól vagy egy megölt vérteskatonáról, aki künn alszik a vízivárosi temető agyagjában. Lehet, Zoltánkáról — özv. Petőfi Sándorné, született Szendrey Júlia gyerme­kéről, akinek minden lépéséről tudott s arszlánokat is megkönnyeztető novellákat írt ván­dorszínész koráról és korai ha­lálának fordult óráiról.

E kor hálája most fordul Krúdy úr gazdag árnyéka felé. Krúdy úr divat s ebben —, ha az atomvilág koravén ijedelmeire gondolunk — van valami meg­nyugtatóan kellemes. Krúdy úr volt az egyhelyben álló, tiszta Béke, az emlékezés klasszikus kútja, örökös forrás, amelyből tanítva ömlik a múlt.Istenem, mi mindenről tudott! Tudott Blaháné erejéről és hang­járól, amely kaput nyitott a nemzet szívén. Ismerte a «Csiga» titkait, ahol Vörösmarty poharazott barátaival. Tudott denevé­rekről, akik szálláspénzt fizettek a ráctemplom harangozójának... Ismerte az őszi éjszakában Pest felett elhúzó vadludakat, a kirú­gott kóristákat kergető hajnali szelet, a holdat, amely merőle­gesen áll az Aranykéz-uccában. Ismert temetői hársfákat is, kik jószagú illatokat szívnak fel régi kékfestők és vászonkereskedők csontjaiból... Tudott farsangi táncestékről a régi redutban, em­lékezetes operai előadásokról a régi Nemzetiben, amikor Erkel­től vagy Dorifettitől játszottak. Tudott szegény parasztok, cső­szök, hajóvontatók szenvedései­ről s boldogan írta meg a törté­netét, amelyben a rác milliomost a serházi csapossal csalja meg a felesége... Tudta, hogy Petőfi gyertya mellett, dideregve fordí­totta Shakespeare-t, tudott öreg kormányosokról, akik hírét vevén a szabadságharcnak, haza­siettek az Aldunáról és beállot­tak Bemhez...

Krúdy él, csak már nem ír. De tanít.

Vajjon hol lesz a szobra?

Babay József

 

(Magyar Nemzet, 1948/52. /március 3./ 2. p.)