Krúdy szobor Óbudán

 

 

Óbudán az idei május az irodalomé. A III. kerület haj­dani életét bemutató Vasvirág az év legsikeresebb magyar filmje. Ezen a májusi vasárna­pon pedig, halálának negyed­százados fordulóján, szobrot kapott Krúdy Gyula, ott, azon a tájon, ahol élete utolsó esz­tendeit töltötte.

Ha azt mondják: Óbuda, az irodalom ínyencei képzeleté­ben már társul is szegődik hoz­zá Krúdy Gyula neve. És ilyenkor, Óbudával kapcsolat­ban, Krúdyról szólván, a meg­emlékezésekben ráütő rímként térnek vissza a szavak: zsokék, bor, ködlovag, Kéhli vendéglő, gáláns kalandok, Podolin, — mintha Krúdyt csupán ez ten­né.

Ma annak az embernek szob­rát leplezték le, aki elsősor­ban kivételes képességű író­művész volt. Annák is határ­talan szorgalmú: száznegyven­négy kötet könyvet írt, jó há­romezer novellát és mintegy harminc olyan regényt, me­lyet folytatásokban közöltek a lapok. A magyar irodalomtör­ténetnek talán legszorgalma­sabb írója volt.

És akik úgy nézik életét és életművét, mint a múltnak megbocsátó nosztalgia roman­tikus dokumentumát, a szobor­avatás alkalmából arra is gon­dolhatnak: Krúdy Gyula élet­műve lényegében egy társadal­mi rend végelgyengüléséről szóló beszámoló.

Ezt el kell mondanunk ezen a napon, mert nemcsak Krúdy regényhősei botladoztak egy haldokló társadalom ingoványán, hanem maga Krúdy is. Krúdy, akihez az élet, (ami számunkra már múlt), oly ri­deg, tárgyilagos, mondhatni ir­galmatlan volt, hogy arra ítél­te: olyan szobában haljon meg, ahol még a villanyvilágítást is kikapcsolta az irodalom és az emberi elesettség iránt érzé­ketlen Elektromos Művek...

Bajor Nagy Ernő

 

(Hétfői Hírek, 1958/19. /május 12./ 4. p.)