Bárdosi Németh János

Vendéglő a Vidám tücsökhöz

Hajdan itt malmok zugtak,

ahogy a karszthegy öléből

lezuhogtak a vad patakok,

zuhogóin ma föld, fák,

a liget játszótere áll,

de egy kis sarki házban

(vadszőlő függ falain)

kopott cégtábla hirdeti

vendéglő van itt

a Vidám tücsökhöz.

Talán, talán

a nevezetes utazó

Szindbád ur is járt erre

egy alkonyi órán,

a vendéglős menyecske lánya

adta-kinálta a bort,

piros abroszos asztalain

szegfű szerelmes illata szállt

és ő mézédes szavakat suttogott,

de az is lehet, hogy nem Krúdy

batárja állhatott ott,

csak egy diák mókázott

este a kedvesével...

Az ősz fösti a fákat

sárgára, pirosra, violára,

valahol zeng a tücsök

monoton dallal a

Tettye alatt

a Vidám tücsök fogadóban

vagy tán a szivemben?

 

(Dunántúli Napló /Pécs/, 1976/45. /február 15./ 6. p.)