BIBLIOGRÁFIAI JEGYZETEK

Az Álmoskönyv-nek ez az ötödik kiadása. A korábbi kiadásokhoz képest csak a Mit mond a tenyerünk? c. részt hagytuk el, amely megítélésünk szerint nem tartalmaz eredeti szöveget, és így irodalmi értéke sincs.

Az első kiadás 1920-ban Szada István illusztrációival, a második „öregbített” változat (1925) szintén Szada István borítéktervével és illusztrációival jelent meg. A harmadik kiadás 1941-es, a negyedik 1947-es keltezésű – valamennyi az Athenaeum gondozásában került kiadásra.

A szerkesztés során csak az egészen nyilvánvaló és javítható nyomdai és írói tévedéseket helyesbítettük. Azokat a kisebb nagyobb pongyolaságokat és következetlenségeket, amelyet az író a tipografizálásban, a hivatkozási évszámokban és a régies írásmódban az életében megjelent utolsó kiadásban nem korrigált, mi is érintetlenül hagytuk. A helyesbítés egyébként is sok helyen teljességgel megoldhatatlan volt, hiszen nem ismerhetjük az író eredeti szándékát – ugyanakkor úgy érezzük, Krúdy maga sem vette olyan komolyan könyvének filológiai becsét, hogy ragaszkodott volna a legapróbb részletekig menő pontossághoz. A könyv félig komoly, félig tréfás, játékos szelleméhez szinte hozzátartozott ez.

A szegények mosolya c. álomfejtés-sorozat Az Ujság hasábjain, 1922 augusztusában jelent meg. Kötetben most publikáljuk első ízben.

A szerelmes levél c. sorozat darabjai Az Ujság Mindent Tudok c. mellékletében, 1925 február és augusztus között jelentek meg. Kötetben ezúttal először kerülnek kiadásra.

A Futtatás c. ciklus írásainak lelőhelye:

Futtatás, Világ, 1910. október 2., 13. l.

A Derby, Déli Hírlap, 1918. június 11., 3. l.

Kártya és ló, Déli Hírlap, 1918. június 14., 2. l.

A békeévek szép emlékei vasárnap, a Király-díjon, A Reggel, 1925. május 18., 5. l.

Az új lóversenytér megnyitásán visszatért a régi szép májusok levegője, A Reggel, 1925. május 11., 10. l.

A százesztendős pesti lóverseny, Magyarság (melléklet), 1926. július 11., 43-50. l.

A gyomor örömei c. sorozat egyes darabjainak megjelenési helye:

Akik azért utaznak messze földre, hogy jól megebédeljenek, Magyarország, 1924. december 3., 3. l.

Pesti gasztronómia, vagy a forgalmi adó muladozása, A Reggel, 1927. augusztus 8., 12. l.

Kérek egy feketét!, Színházi Élet, 1932. február 7., 52. l.

Újházi levese, Magyar Hírlap, 1932. július 17., 13. l.

Régi magyar író ebédje, Magyar Hírlap, 1932. július 24., 11. l.

A konyha művészete, Esterházy rostélyosai, Színházi Élet, 1932. július 31., 86-88. l.

Egy farsangi leves hiteles története, Ujság, 1933. január 18., 3. l.

Farsangi és böjti örömünk: a hal, Tűzhely, 1933. február 15., 12. l.

A böjtölés tudománya (A gyomor örömei), Tűzhely, 1933. március 1., 8. l.

A gábli története (A gyomor örömei), Tűzhely, 1933. március 15., 18. l.

A húsvéti sódar titkai (A gyomor örömei), Tűzhely, 1933. április 15., 14. l.

Mit ebédelt Ferenc József? (A bécsi csonthús legendája), Ujság, 1933. március 25., 27. l.

A Futtatás és A gyomor örömei sorozatok valamennyi darabja ezúttal jelenik meg először kötetben.

B. A.

(Álmoskönyv. 5. és öregbített kiadás.
Magvető, 1966. 596-598. p.)