A magyar jakobinusok először a  Világ c. napilap első évfolyamában, 1910. július 3-tól augusztus 5-ig huszonkilenc folytatásban A mécses elalszik címen jelent meg. Könyvalakban először a  Képes Hét Könyvtárában, 1912-ben,  A magyar jakobinusok címen került az olvasók kezébe. Második kiadását a Népszava Könyvkiadó 1948 könyvnapjára bocsátotta ki, könyvünk a kisregény harmadik kiadása. A sajtó alá rendezésnél az előző két könyvkiadás kisebb elírásait és kihagyásait, valamint névelírásait a Világban közölt eredeti szövegnek megfelelően kijavítottuk.

Az Ál-Petőfi első ízben a Magyarország c. napilap hasábjain ötvennégy folytatásban jelent meg, 1922. július 30-tól november 1-ig. (Alcíme: Lehullt csillag fénye.) Első kötetkiadása ugyancsak 1922-es keltezésű, az Athenaeum gondozásában jelent meg. Második kiadása az Athenaeum Olcsó Regény sorozatában látott napvilágot 1943-ban, a jelen kiadás a harmadik megjelenő. Az 1943-as kiadásban elhagyták a kötet alcímét, felcserélték a fejezeteket (az elsőt a hatodikkal), fejezetcímet változtattak, a szövegből kihagyásokat eszközöltek. A sajtó alá rendezésnél természetszerűleg visszatértünk az első kiadáshoz - amely még az író életében jelent meg -, s a szövegben csak a kisebb, nyilván nyomdai elnézésből keletkezett elírásokat javítottuk.

BARTA ANDRÁS

(A magyar jakobinusok - Ál-Petőfi.
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1962. 328-329. p.)