ÚTMUTATÓ A BIBLIOGRÁFIÁHOZ

A bibliográfiai táblázat öt oszlopra tagozódik:

Az első oszlopban az írásmű megjelenésének pontos idejét tüntetjük fel. A kötetben kiadott műveket (az elbeszélésköteteknél a tartalom részletezésével – a szokásos bibliográfiai felvételnek megfelelően – mindig az adott év elején tüntetjük fel. (Ismételt kiadásnál az elbeszéléskötetek tartalomjegyzékét csak változás esetén adjuk meg.) A kötetkiadások után – pontos időrendben – a napisajtóban, hetilapokban, folyóiratokban megjelent regények és elbeszélések felsorolása következik.

A második oszlop az időszaki kiadvány (napilap, hetilap, folyóirat) rövidített címét tünteti fel. (A rövidítések jegyzékét útmutatónk után találja meg az olvasó.)

A harmadik oszlop az elbeszélés vagy regény címét tartalmazza. (A gyűjtőcímeket, sorozatcímeket és alcímeket elhagytuk.) Műfaji megjelölést az elbeszéléseknél nem alkalmaztunk; a regényeket és színműveket külön megjelöltük. (R = Regény, Egyfelv. = Egyfelvonásos, Jel. = Jelenet.) A válogatásunkban megjelent elbeszéléseket mind a kötetek tartalomjegyzékének felsorolásakor, mind pedig az első sajtókiadás helyén kiemeljük.

A negyedik oszlopban azoknak az elbeszélésköteteknek a rövidítését tüntetjük fel, amelyekben az írásmű 1916-1925 között megjelent. Ugyancsak itt utalunk arra is, hogy ha az elbeszélés sorozatunk előző köteteinek egyikében jelent meg. (ÉZ. = Éji zene, Krúdy Gyula Válogatott Elbeszélései 1913-15., Magvető. 1961. – SZB. = A szerelmi bűvészinas, Krúdy Gyula Válogatott Elbeszélései 1909-1912., Magvető. 1960. – FG. = A fehérlábú Gaálné I-II. Krúdy Gyula Válogatott Elbeszélései 1894-1908., Magvető. 1959.)

Az ötödik oszlop a megjegyzéseket tartalmazza:

1. A kötetkiadások tartalomjegyzékének felsorolásánál utal az első megjelenés idejére és helyére. (Megjegyezzük, hogy ebben a kötetben is az előzőhöz hasonlóan, de eltérően a sorozat első, második és harmadik kötetétől – egyszerűsítettük a bibliográfiai felsorolást, és a műveket csak az első megjelenés helyén tüntetjük fel. – Erre az egyszerűsítésre az újraközlések rendkívüli megszaporodása miatt került sor.) Ebben a kötetben az ifjúsági írások bibliográfiai adatainak felsorolását is mellőztük, tekintettel arra, hogy időközben a legjobb ifjúsági elbeszélésekből és mesékből megjelent egy válogatás, amely ezeknek az írásoknak legfontosabb lelőhelyeit is feltünteti. (A lőcsei kakas, Magvető. 1962.)

2. Utal az elbeszélés vagy regény esetleges folytatásainak megjelenési idejére.

3. Feltünteti az esetleges címváltozást, illetve utal a variánsokra. (Tekintettel a Krúdy-elbeszélések igen nagy számára, valamint az igen gyakori variánsokra és arra, hogy ebben az időben mind gyakrabban adja ki régebbi elbeszéléseit címváltoztatással – ezeket az adatokat nem mindig sikerült egyeztetnünk, illetve felkutatnunk.)

4. Közli, ha az írás nem az író teljes nevével (hanem álnévvel, betűjellel stb.) jelent meg.

Egyébiránt felhívjuk az olvasó figyelmét A fehérlábú Gaálné I. kötetéhez (Magvető Könyvkiadó, Budapest. 1959.) adott bibliográfiai tájékoztatónkra (639-645. o.), ahol a Krúdy bibliográfia történetéről, valamint a Krúdy-álnevekről részletes felvilágosítással szolgálunk.

 

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

a) napilapok, folyóiratok, stb.

Ápr.

= Április

P. M. H.

= Prágai Magyar Hírlap

B. H.

= Budapesti Hírlap

P. N.

= Pesti Napló

D. H.

= Déli Hírlap

Sz. É.

= Színházi Élet

Est

= Az Est

Sz. L.

= Századok Legendái

Eszt.

= Esztendő

Sz. S.

= Szigeti Séták

É. U.

= Érdekes Újság

Új I.

= Új Idők

K. E.

= Kolozsvári Ellenzék

Új K.

= Új Könyv

M. F.

= Magyar Figyelő

Újs.

= Újság, Az Újság

M. o.

= Magyarország

Újs. M. T.

= Az Újság Mindent

M. Sz.

= Magyar Színpad

 

Tudok c. melléklete

N.

= Néplap

V.

= Világ

Ny.

= Nyugat

Vas. U.

= Vasárnapi Újság

P. F.

= Pesti Futár

Virr.

= Virradat

b) kötetek

ÁH.

= Az álmok hőse (1906)

PA.

= Pesti album (1919)

ASZ.

= Aranykéz-utcai szép

PT.

= A podolini takácsné

napok (1916)

(1911)

BÁ.

= A betyár álma,

SZI.

= Szindbád ifjúsága

Kleofásné kakasa

(1911)

(1920)

DR.

= De Ronch kapitány

SZM.

= Szindbád megtérése

csodálatos kalandjai

(1925)

(1913)

ÉZ.

= Éji zene (1961)

SZU.

= Szindbád utazásai

(1912)

FG. I-II. = A fehérlábú Gaálné T. = Tótágas (1919)

I-II. (1959)

A bibliográfiát Kozocsa Sándornak, az Irodalomtörténeti Intézet Bibliográfiai Osztálya tulajdonában levő, a Krúdy kötetkiadásokra vonatkozó anyagának részbeni felhasználásával állítottuk össze.

 

Megje-

 

 

 

 

lenés

Helye

Cím

Kötet

Megjegyzések

kelte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1916

 

ARANYKÉZ-UTCAI SZÉP

 

 

 

 

NAPOK

 

 

 

 

Elbeszélések. (Major Henrik

 

 

 

 

fametszeteivel.)

 

 

 

 

Békéscsaba, 1916.

 

 

 

 

Tevan. 208 l.

 

 

 

 

Tartalom:

 

 

 

 

Múló évek az Arany

ÉZ.

vö. P. N. 1914.

 

 

kéz-utcában

 

II. 21.

 

 

Fáj

ÉZ.

vö. P. N. 1914.

 

 

 

 

III. 8.

 

 

A nők könyvéből

ÉZ.

vö. P. N. 1914.

 

 

 

 

III. 15.

 

 

Egy Aranykéz-utcai

 

 

 

 

éj emléke

ÉZ.

vö. P. N. 1914.

 

 

 

 

III. 1.

 

 

A vadmacska

ÉZ.

vö. Újs. 1915.

 

 

 

 

XII. 30.

 

 

Fehér holló

 

 

 

 

a tornyon

ÉZ.

vö. P. N. 1914.

 

 

 

 

VI. 28.

 

 

Szerafin

ÉZ.

vö. P. N. 1914.

 

 

 

 

VI. 7.

 

 

Vadlúd kisasszony

ÉZ.

vö. P. N. 1915.

 

 

 

 

XI. 14.

 

 

Setétke

ÉZ.

vö. P. N. 1915.

 

 

 

 

VI. 6.

 

 

Eszterfi Eszter

ÉZ.

vö. P. N. 1915.

 

 

 

 

V. 2.

 

 

A kalandos öregúr

EZ.

vö. P. N. 1915.

 

 

 

 

III. 14.

 

 

Férfi-mese

ÉZ.

vö. P. N. 1915.

 

 

 

 

I. 1.

 

 

A zöldharisnyás nő

ÉZ.

vö. P. N. 1914.

 

 

 

 

VII. 19.

 

 

A madridi dal

ÉZ.

vö. P. N. 1914.

 

 

 

 

X. 4.

 

 

Blanka

ÉZ.

vö. P. N. 1914.

 

 

 

 

VI. 13.

 

 

Pesten lakott

ÉZ.

vö. P. N. 1915.

 

 

egy fuvolás

 

XI. 28.

 

 

Emléki utolsó

ÉZ.

vö. Újs. 1915.

 

 

kalandja

 

XII. 4.

 

 

Beleznainé szomorú

ÉZ.

vö. Új I. 1915.

 

 

éjszakája

 

IX. 15.

 

 

A sárkányfejé ház

ÉZ.

vö. Új I. 1915.

 

 

 

 

XI. 28.

 

 

Nagybotos csatája

ÉZ.

vö. P. N. 1915.

 

 

Angyalkával

 

XII. 19.

 

 

A vadember

 

vö. P. N. 1916.

 

 

fülemiléje

ÉZ.

I. 1.

 

 

Ne jöjj vissza

 

vö. P. N. 1915.

 

 

a másvilágról

ÉZ.

VIII. 22.

 

 

Rozáli téli szíve

ÉZ.

vö. P. N. 1915.

 

 

 

 

IX. 12.

 

 

Rozáli Bécsben

ÉZ.

vö. P. N. 1915.

 

 

 

 

IX. 26.

 

 

Rozáli öngyilkossága

ÉZ.

vő. P. N. 1915.

 

 

 

 

X. 10.

 

 

Rozáli halála

ÉZ.

vö. P. N. 1915.

 

 

 

 

X. 24.

 

 

PETIT

 

 

 

 

Naplójegyzetek a szomorú

 

 

 

 

napokból.

 

 

 

 

Békéscsaba, 1916. Tevan.

 

 

 

 

59 (1) l. Tevan-Könyvtár. 98-99

 

 

 

 

SZINDBAD: A FELTÁMADÁS

 

 

 

 

(Elbeszélések.) Bp. 1916.

 

 

 

 

Singer és Wolfner, 153 (1) l.

 

 

 

 

Tartalom:

 

 

 

 

Szökés a nőktől

ÉZ.

vö. M. o. 1915.

 

 

(Tájékoztatás.)

 

VIII. 28.

 

 

Bánátiné a tévedt nő

ÉZ.

vö. M. o. 1915.

 

 

 

 

II. 16.

 

 

Zö1d fátyol

ÉZ.

vö. M. o. 1915.

 

 

 

 

VI. 19.

 

 

Az éji látogató

ÉZ.

vö. M. o. 1915.

 

 

 

 

I. 29.

 

 

 

 

Szindbád

 

 

 

 

feltámadása

 

 

 

 

címen

 

 

Éjjeli vendégség

ÉZ.

vö M. o. 1915.

 

 

 

 

III. 11.

 

 

Az ecetfák pirulása

ÉZ.

vö. M. o. 1915.

 

 

 

 

III. 3.

 

 

Rozina

ÉZ.

vö. Új I. 1915.

 

 

 

 

XII. 19.

 

 

A felejthetetlen bók

ÉZ.

vö. M. o. 1915.

 

 

 

 

III. 17.

 

 

Érzelgős utazás

ÉZ.

vö. M. o. 1915.

 

 

 

 

IV. 23.

 

 

A titkos szoba

ÉZ.

vö. M. o. 1915.

 

 

 

 

II. 23.

 

 

A gyermekek szeme

ÉZ.

vö. M. o. 1915.

 

 

 

 

V. 13.

 

 

Az enyém

ÉZ.

vö. M. o. 1915.

 

 

 

 

V. 26.

 

 

A mesemondó

ÉZ.

vö. M. o. 1915.

 

 

asszony

 

IV. 10.

 

 

Albert új álláshoz

ÉZ.

vö. M. o. 1915.

 

 

jut

 

IV. 17.

 

 

Vörös ökör

ÉZ.

vö. M. o. 1915.

 

 

 

 

VI. 5.

 

 

Marabu

ÉZ.

vö. M. o. 1915.

 

 

 

 

VI. 10.

 

 

Sírontúli bolondság

ÉZ.

vö. M. o. 1915.

 

 

 

 

VIII. 7.

 

 

Szökés az életből

ÉZ.

vö. M. o. 1915.

 

 

 

 

VIII. 13.

 

 

Szökés a halálból

ÉZ.

vö. M. o. 1915.

 

 

 

 

VIII. 20.

 

 

 

 

 

(1916)

 

 

 

 

jan. 1.

P. N.

A vadember

ASZ., ÉZ.

 

 

 

fülemiléje

 

 

30.

Új I.

Uff király

 

 

febr. 13.

P. N.

A fügefa

 

 

27.

P. N.

Repülj fccském

 

 

29.

Újs.

1853

 

 

márc. 11

É. U.

Mária

 

 

12.

P. N.

A vörös postakocsi

 

 

 

 

utasai

PA.

 

19.

Új. I.

Ncmesszívű Artúr

 

 

26.

P. N.

Arany Alma

 

 

29.

Újs.

A királynő költője

 

 

ápr. 16.

M. F.

Hazugság az őszről

 

 

23.

P. N.

Három ezüst lakat

 

 

máj. 12.

Újs.

Egy színésznő

 

 

 

 

története

 

 

21.

Új. I.

Krisztina ismeretség

 

 

jún. 18.

Újs.

A fájó szív 68-ban

 

 

22.

M. o.

Bánat

 

 

25.

P. N.

Gázláng

 

 

29.

Újs.

A nápolyi királyné

 

 

júl. 23.

Új I.

Múló évek Bécsben

 

 

szept. 3.

Újs.

A sajátságos nő

 

 

16.

M. F.

A nemzet bárója

 

 

24.

P. N.

Őszi nap Gödöllőn

PA.

 

okt. 1.

Új. I.

Setét út Zöldvárról

 

 

29.

E. U.

A vad asszony

 

 

nov. 12.

É. U.

Négyszáz korona

 

 

dec. 17.

Új. I.

Lenge Lenke

 

 

 

 

emléke

 

 

 

 

 

 

 

1917

 

 

 

 

 

 

ANNUSKA KÖNYVE:

 

 

 

 

Elbeszélések fiatal lányok

 

 

 

 

számára. (Geiger Richard

 

 

 

 

eredeti rajzaival.) Bp., (1917.)

 

 

 

 

Tolnai Világlapja. 159 (1) l.

 

 

 

 

FRANCIA KASTÉLY (3. kiadás)

 

 

 

 

Regény. Bp., 1917. Singer és Wolf-

 

 

 

 

ner. 32 l.

 

 

 

 

Milliók könyve. 49.

 

 

 

 

A LEGSZEBB MESEKÖNYV

 

 

 

 

AZ IFJÚSÁG SZÁMÁRA

 

 

 

 

Bp., 1917. Tolnai Világlapja. 96 l.

 

 

 

 

(Illusztrált.)

 

 

 

 

ŐSZI UTAZÁSOK A VÖRÖS

 

vö. M. o. 1917.

 

 

POSTAKOCSIN

 

I. 3., III. 8., 43

 

 

(Regény.) 1917. Singer és Wolf-

.

folyt

 

 

ner. 205 (1) l.

 

 

 

 

Összegyűjtött Munkái.

 

 

 

 

PEST 1916.

 

 

 

 

(Hírlapi cikkek.) Békéscsaba,

 

 

 

 

1917. Tevan. 181 (1) l.

 

 

 

 

SZINDBÁD IFJÚSÁGA ÉS

 

 

 

 

SZOMORÚSÁGA

 

 

 

 

(Elbeszélések.) (A címlapot és a

 

 

 

 

szövegképeket Kürthy György

 

 

 

 

rajzolta.) Bp., 1917. Táltos. 162,

 

 

 

 

155 l. – 1-2 kötet.

 

 

 

 

Tartalom:

 

 

 

 

1. kötet

 

 

 

 

Tájékoztatás

SZF.

A Szökés a nők-

 

 

 

 

től

 

 

 

ÉZ.

(Tájékoztatás)

 

 

 

 

és az Éjjeli

 

 

 

 

vendégség c.

 

 

 

 

elb. első részé-

 

 

 

 

ből

 

 

Ifjú évek

SZU., SZB.

 

 

 

Szindbád, a hajós

SZI., SZB.

 

 

 

Egy régi udvarházból

SZI., SZB.

 

 

 

Az első virág

SZI., SZB.

 

 

 

A három muskatéros

SZI., SZB.

 

 

 

Az álombeli lovag

SZI., SZB.

 

 

 

Szindbád őszi útja

SZI., SZB.

 

 

 

Női arckép a kis-
városban

SZI., SZB.

 

 

 

Szindbád útja
a halálnál

SZI., SZB.

 

 

 

2. kötet

 

 

 

 

A hídon

SZI., SZB.

 

 

 

Szindbád titka

SZI., SZB.

 

 

 

Utazás éjjel

SZI., SZB.

 

 

 

Szökés az életből

SZF., ÉZ.

 

 

 

Szökés a halálból

SZF., ÉZ.

 

 

 

De Ronch kapitány

DR., SZB.

 

 

 

 

 

 

(1917)

 

 

 

 

jan. 1.

Új I.

Az udvarhölgy saját

 

 

 

 

ságos kalandja

 

 

3.

M. o.

Őszi utazások a

 

 

 

 

vörös postakocsin

 

március 8-ig 43

 

 

(R.)

 

folytatásban

16.

M. F.

A nagyasszony

 

 

 

 

ballépése

 

 

febr. 16.

M. F.

Bánati útja

T.

 

ápr. 1.

Új I.

Lesben Estellára

 

 

22.

Új I.

“Reszt in Pesth”

 

 

máj. 9.

P. N.

Tótágas hercegnő

 

 

16.

M. F.

Estve Fáni vendégei

 

 

20.

P. N.

Tótágas

T.

 

jún. 8.

Vas. U.

Verbénai vagy

 

 

 

 

egy pesti polgár

 

a kötetben

 

 

megtérése

T.

Verbénai c.

16.

P. N.

A gyertya egy tiszta

 

 

 

 

házban

T.

 

29.

P. N.

Cecil csínyje

T.

 

júl. 1.

Új I.

A ház, ahol a lámpás

 

 

 

 

ég

T.

 

júl. 21.

P. N.

Az utazó története

T.

 

aug. 5.

Új. I.

Vajon gondol rám?

 

 

15.

P. N.

Elaltatott kastély

T.

 

19.

Újs.

Az útitárs csontjai

T.

a kötetben Az

 

 

 

 

óratorony c.

szept. 2.

P. N.

Szent szív

 

 

8.

Új. I.

A nő, akiért

BÁ.

 

 

 

szenvedünk.

 

 

9.

Újs.

Az útitárs szíve

 

 

15.

M. Sz.

Bukfenc (R.)

 

november 11-ig.

 

 

 

 

43 folyt.

23.

Újs.

Amadé, egy szeren-

 

 

 

 

csétlen játékos

T.

 

28.

P. N.

Józsefvárosi emlék

T.

 

30.

Új I.

Életképek

 

 

okt. 21.

Új I.

Zrínyi Pálma lovagjai

 

 

nov. 2.

Újs.

A szerencsétlen

 

 

 

 

játékosok háza

T.

Az Amadé egy

 

 

 

 

szerencsétlen

 

 

 

 

játékos c. elb.

 

 

 

 

második része

dec. 9.

Újs.

Litánia

 

 

15.

P. N.

December, öreg

 

 

 

 

ember

 

 

25.

Újs.

Gitári kalandjai

 

 

 

 

 

 

 

1918

 

 

 

 

 

 

AZ ARANY MEG AZ ASSZONY

 

vö. Sz. L.

 

 

Színmű. Bp., 1918. Színházi Élet

 

1913. II.

 

 

8 l. Kny. a Színházi Életből.

 

 

 

 

Színházi Élet Kabaréi. 42.

 

 

 

 

BUKFENC

 

vö. M. Sz. 1917.

 

 

Regény. Bp., 1918. Kultúra. 112 l.

 

IX. 15 – XI. 11-ig,

 

 

Kultúra Regénytára. 1.

 

43 folytatásban

 

 

Szántó Lajos borítékrajzával

 

 

 

 

NAPRAFORGÓ

 

vö. Virr. 1918.

 

 

Regény. Bp., 1919. Kultúra.

 

I. 23. – V. 30.

 

 

364 l.

 

36 folytatásban

 

 

Kultúra Regénytára. 28.

 

 

 

 

 

 

 

(1918)

 

 

 

 

jan. 5.

D. H.

Hamupipőke Pesten

 

 

6.

Újs.

Az útitárs különös

BÁ.

a kötetben Szil-

 

 

véleménye

 

veszter fiam cí-

 

 

 

 

men május 30-ig

 

 

 

 

36 folytatásban

23.

Virr.

Napraforduló (R.)

 

 

24.

Újs.

Állom Béla

 

 

27.

P. N.

Boldog élet titka

 

 

febr.

Eszt.

A madárijesztő

T.

 

 

 

szeretője

 

 

ápr. 4.

D. H.

Duna vendégei

 

 

máj. 16.

É. U.

Emlék B. Elemérről

 

aláírás nélkül

júl. 2.

D. H.

Az útitárs halk

 

 

 

 

hangja

 

 

aug. 11.

D. H.

Az útitárs (R.)

 

szept. 1-ig, 19 foly-

 

 

 

 

tatásban

okt. 13.

P. N.

Szerecsenfő T.

 

 

17.

Virr.

A szerető a vető-

 

 

 

 

kártyában

 

 

dec. 1.

M. o.

Csinosi vagy egy tél

 

1919. január 1-ig,

 

 

története (R.)

 

24 folytatásban,

 

 

 

 

később kötetben

 

 

 

 

Nő-vadász, illet-

 

 

 

 

ve Pesti nőtabló

 

 

 

 

címen

 

 

 

 

 

1919

 

 

 

 

 

 

ASSZONYSÁGOK DÍJA

 

 

 

 

Regény. (A borítékot Hornyán-

 

 

 

 

szky Miklós rajzolta.) Bp.. 1919.

 

 

 

 

Rácz Vilmos, 173 (1) l.

 

 

 

 

ASSZONYSÁGOK DÍJA

 

 

 

 

Regény. (Hornyánszky Miklós és

 

 

 

 

Szada István rajzaival.)

 

 

 

 

Bp., 1919. RÁCZ Vilmos. 173 (1)

 

 

 

 

l., 14 t.

 

 

 

 

BUKFENC

 

Az 1918. évi ki-

 

 

Regény. 2. kiadás. Az író új

 

adást az író a

 

 

befejezésével (Szántó Lajos

 

Vadliba tanyája,

 

 

borítékrajzával.)

 

Az útitárs halk

 

 

Bp., 1919. Kultúra. 143 (1) l.

 

hangja és a

 

 

Kultúra Regénytára. 1.

 

Gyermektelenek

 

 

 

 

c. fejezetekkel

 

 

 

 

egészítette ki.

 

 

AZ ÚTITÁRS

 

vö. D. H. 1918.

 

 

Regény. Bp., Franklin. 129 (1) l.

 

VIII. 11. – IX. 1.,

 

 

 

 

19 folytatásban

 

 

TÓTÁGAS

 

 

 

 

Elbeszélések. Bp., 1919. Pallas.

 

 

 

 

137 (1) l.

 

 

 

 

Tartalom:

 

 

 

 

Tótágas

 

vö. P. N. 1917.

 

 

 

 

V. 20.

 

 

Amadé egy szeren-

 

 

 

 

csétlen játékos

 

vö. Újs. 1917.

 

 

 

 

IX. 23. és

 

 

 

 

XI. 2., az utóbbi

 

 

 

 

Szerencsétlen

 

 

 

 

játékosok háza

 

 

 

 

címen

 

 

Józsefvárosi emlék

 

vö. P. N. 1917.

 

 

 

 

IX. 28.

 

 

Az utazó története

 

vö. P. N. 1917.

 

 

 

 

VII. 21.

 

 

A gyertya egy tiszta

 

vö. P. N. 1917.

 

 

házban

 

VI. 16.

 

 

Az óratorony

 

vö. Újs. 1917.

 

 

 

 

VIII. 19.

 

 

 

 

Az útitárs

 

 

 

 

csontjai c.

 

 

Elaltatott kastély

 

vö. P. N. 1917.

 

 

 

 

VIII. 15.

 

 

Bánati útja

 

vö. M. F. 1917.

 

 

 

 

II. 16.

 

 

A ház, ahol a lámpás

 

 

 

 

ég

 

vö. Új I. 1917.

 

 

 

 

VII. 1.

 

 

Őszi utazás

 

 

 

 

 

 

vö. P. N. 1915.

 

 

 

 

VIII. 8.

 

 

Cecil csínyje

 

vö. P. N. 1917.

 

 

 

 

VII. 29.

 

 

Verbénai

 

vö. Vas. U.

 

 

 

 

1917. VI. 8.

 

 

 

 

Verbénai egy

 

 

 

 

pesti polgár

 

 

 

 

megtérése c.

 

 

Szerecsenfő

 

vö. P. N. 1918.

 

 

 

 

X. 13.

 

 

A madárijesztő

 

 

 

 

szeretője

 

vö. Eszt. 1918. II.

 

 

HAVASI KÜRT, Ruszka-Krajna

 

 

 

 

kis tükre.

 

 

 

 

Bp., 1919. Ruszka-Krajna Népbi-

 

 

 

 

zottsága. 96. l.

 

 

 

 

KÁNAÁN KÖNYVE

 

A külső címlapon

 

 

(Cikkek.) Bp., 1919. Athenaeum.

 

1918.

 

 

102 (2) l.

 

a belső címlapon

 

 

Modern Könyvtár. 550-553.

 

1919. jelzéssel

 

 

FEHÉRVÁRI KÖNYV

 

név nélkül

 

 

Termelőszövetkezet Fejér

 

 

 

 

megyében. Bp. 1919. Közokt.

 

 

 

 

Népbizottság, 24 1.

 

 

 

 

A KÁPOLNAI FÖLDOSZTÁS

 

 

 

 

(Riport.) Bp., 1919. Kultúra 61.

 

 

 

 

(1) l.

 

 

 

 

Károlyi-Könyvtár. 4.

 

 

 

 

PESTI ALBUM

 

 

 

 

Feljegyzések és elbeszélések.

 

 

 

 

Bp., 1919. Franklin. 150 l.

 

 

 

 

 

 

 

(1919)

 

 

 

 

jan.

Eszt.

A megfagyott ember

BÁ.

A kötetben

 

 

álma

 

A betyár álma c.

5.

P. N.

A bolondok

BÁ.

folyt.: jan.

 

 

kvártélya

 

7-8-án

22.

Ápr.

Farsangi Pál

BÁ.

 

 

 

különös kalandja

 

 

febr. 5.

Ápr.

A csillag, aki jár

 

 

20.

M. o.

Ismerősömet

BA.

 

 

 

megseprűzték

 

 

márc. 7.

M. o.

Egy árnyék

 

 

9.

N.

Csillag, aki jár

 

nem ugyanaz,

 

 

 

 

mint az Ápr. o.

 

 

 

 

lapban febr.

 

 

 

 

5-én megj. elb.,

 

 

 

 

folyt.: III. 16.,

 

 

 

 

30., IV. 6., 13.

19.

Ápr.

A menekülők

 

 

30.

Új I.

Szilveszter fiam

BÁ.

 

máj. 4.

M. a.

Az óbudai szívhalász

 

 

15.

É. U.

A betyárok ország-

 

 

 

 

útján

 

 

júl. 5.

É. U.

Az ország útján

 

 

szept. 12.

P. F.

A bakonyi bujdosó

 

 

30.

Újs.

Kleofásné kakasa

 

okt. 19-ig 17 foly-

 

 

 

BÁ.

tatásban

okt. 1.

M. o.

Egy titok

 

 

16.

M. o.

Egy régi adoma

 

 

23.

M. o.

Öregemberek utcája

 

 

nov. 16.

Újs.

Józsefváros

 

 

20.

M. o.

Natália bujdosása

 

 

30.

M. o.

Sándor tér

 

 

dec. 14.

M. o.

József-utca

 

 

 

 

 

 

 

1920

 

 

 

 

 

 

ÁLOM ÁBC (A szegények mosolya)

 

 

 

 

Bp.. (1920?) Tolnai. 32 1. – 1-2.

 

 

 

 

kötet.

 

 

 

 

ÁLMOSKÖNYV

 

 

 

 

(Szada István borítéktervével és

 

 

 

 

rajzaival.) Bp., 1920. Athenaeum.

 

 

 

 

367 (1) l.

 

 

 

 

A MIATYÁNK ÉVÉBŐL

 

 

 

 

Pest 1918-19-ben. Feljegyzések.

 

 

 

 

Bp., 1920. Rácz Vilmos. 158 (2) l.

 

 

 

 

AZ OLTÁRTERÍTŐ – CSILLAG

 

 

 

 

A KÁRPÁTOK FELETT

 

 

 

 

Két elbeszélés a kurucvilágból.

 

 

 

 

Bp., 1920. Hajnal. 64. l.

 

 

 

 

Operenciás Könyvek.

 

 

 

 

A PODOLINI KÍSÉRTET

 

 

 

 

Regény. 2. (3!) kiadás. Bp., 1920.

 

 

 

 

Athenaeum. 284 1. Athenaeum

 

 

 

 

Könyvtár. 65.

 

 

 

 

A VÖRÖS POSTAKOCSI

 

 

 

 

Regény. 4. kiadás. Bp., 1920.

 

 

 

 

Singer és Wolfner. 167 (1) l.

 

 

 

 

A BETYÁR ÁLMA –

 

 

 

 

KLEOFÁSNÉ KAKASA

 

 

 

 

és más elbeszélések. Bp., 1920.

 

 

 

 

Athenaeum. 194 l.

 

 

 

 

Tartalom:

 

 

 

 

A betyár álma

 

vö. Eszt. 1919.

 

 

 

 

jan. A megfa-

 

 

 

 

gyott ember

 

 

 

 

álma c.

 

 

A bolondok

 

vö. P. N. 1919.

 

 

kvártélya

 

I. 5-7-8-án

 

 

Hogy vész el a hitel

 

 

 

 

Régi pesti svindler

 

 

 

 

Ismerősömet

 

vö. M. o. 1919.

 

 

megseprűzték

 

II. 20.

 

 

Egy árnyék

 

 

 

 

Budai útmutató

 

 

 

 

Ballerinák

 

 

 

 

Farsangi Pál

 

vö. Ápr. 1919.

 

 

különös kalandja

 

I. 22.

 

 

Régi történet

PT.

vö. Hét, 1910.

 

 

 

 

IV. 24. a kötet

 

 

 

 

ben Kázmér, a

 

 

 

 

Hétben Kázmér

 

 

 

 

az asszony c.

 

 

A nő, akiért

 

vö. Új I. 1917.

 

 

szenvedünk

 

IX. 8.

 

 

Szilveszter fiam

 

vö. Újs. 1918.

 

 

 

 

I. 6. Az útitárs

 

 

 

 

különös véle-

 

 

 

 

ménye c.

 

 

Babonás éj

 

 

 

 

Az akasztott ember

 

 

 

 

Harras Rudolf köz-

 

 

 

 

katona egyik

 

 

 

 

története

 

 

 

 

Kleofásné kakasa

 

vö. Újs. 1919.

 

 

 

 

IX. 30. – X. 19-ig,

 

 

 

 

17 folyt.

 

 

 

 

 

(1920)

 

 

 

 

jan. 8.

P. N.

Polka

 

 

24.

M. o.

Útszéli feszület

 

 

febr. 15.

M. o.

Újhold

 

 

17.

M. o.

N. N. (Regényke.)

 

IV. 20-ig,

 

 

 

 

44 folyt.

29.

Újs.

Ősz utca

 

 

máj. 26.

M. o.

Telihold

 

 

aug. 22.

Újs.

Bánat-utca

 

 

22.

Újs.

Átjáróház

 

 

23.

M. o.

Stern, vagy egy

 

 

 

 

régi szerelmi csel

 

 

30.

M. o.

Az ország szerelmese

 

 

dec. 28.

M. o.

Regényesi

 

 

 

 

 

 

 

1921

 

 

 

 

 

 

BUKFENC

 

 

 

 

Regény. 3. kiadás. Szántó Lajos

 

 

 

 

rajzaival.

 

 

 

 

Bp., 1921. Kultúra. 149 (1) l.

 

 

 

 

MAGYAR TÜKÖR A külső címlapon

 

 

 

 

(Cikkek.) Bp., 1921. Athenaeum. 1922.,

 

 

 

 

101 (1) l. a belső címlapon

 

 

 

 

Modern Könyvtár. 685-688. 1921.

 

 

 

 

NAGY KÓPÉ

 

 

 

 

Regény. (Kónya Sándor boríték-

 

 

 

 

rajzával.)

 

 

 

 

Wien, 1921. Pegazus. 160 1.

 

 

 

 

PESTI ÉVKÖNYV

 

 

 

 

Feljegyzések a magányban,

 

 

 

 

a piarcon, sóhajtással és remény-

 

 

 

 

nyel az évekből, mikor mindenki

 

 

 

 

rongyos volt Magyarországon.

 

 

 

 

(Condrad Gyula fametszeteivel.)

 

 

 

 

Bp., 1921. Székási Sacellary Pál.

 

 

 

 

141 (1) l., l t.

 

 

 

 

 

 

 

(1921)

 

 

 

 

jan. 6.

M. o.

Don Miguel

 

 

febr.

Új K.

Mit látott Vak Béla

 

befejezetlen,

 

 

Szerelemben és

 

1921.

 

 

Bánatban (R.)

 

októberig

 

 

 

 

7 folyt.

10.

M. o.

Találka

 

 

márc. 20.

K. E.

Dick és Fia

 

 

júl. 23.

M. o.

Harmincéves

 

 

 

 

asszony

 

 

aug. 5.

M. o.

A bácsika

 

 

szept. 1.

M. o.

A táncosnő

 

 

 

 

hagyománya

 

 

17.

M. o.

Pest gerlicéje

 

 

nov. 27.

Újs.

Halotti torról való

 

 

 

 

történet

 

 

29.

M. o.

A harmincéves

 

 

 

 

asszony

 

 

dec.

Sz. S.

A lovarnő viziten

 

 

11.

Újs.

Egy regényes úr

 

 

 

 

felsülése

 

 

 

 

 

 

 

1922

 

 

 

 

 

 

ÁL-PETŐFI. Lehullt csillag fénye.

 

vö. M. o. 1922.

 

 

Regény. Bp., 1922. Athenaeum.

 

VII. 30.

 

 

VIII. 188 1. – (Előszóval.)

 

 

 

 

N. N. Egy szerelem-gyermek.

 

vö. M. o. 1920.

 

 

Regényke. Bp., 1922.

 

II. 17 – IV. 20-ig,

 

 

Athenaeum. 134 1.

 

44 folyt.

 

 

HÉT BAGOLY

 

vö. Újs. 1922. II.

 

 

Regény. Bp., 1922.

 

12 – V. 13-ig;

 

 

Athenaeum. 222 1.

 

73 folyt.

 

 

ŐSZI VERSENYEK

 

 

 

 

Kisregény. Wien, 1922. Pegazus.

 

 

 

 

77 (1) 1.

 

 

 

 

Kis Magyar Könyvek. 5.

 

 

 

 

SZENT MARGIT LEÁNYA

 

 

 

 

Mesemondás. (Márton Ferenc bo-

 

 

 

 

rítékrajzával.) Bp., 1922. Eisler G.

 

 

 

 

104 l.

 

 

 

 

PESTI NŐRABLÓ -

 

vö. M. n. 1918.

 

 

(Az öreg gárdista.)

 

XII. 1 – 1919.

 

 

Két kisregény. Bp., 1922.

 

I. 1-ig, 24 folyt.

 

 

Tolnai Regénytára.

 

Csinosi vagy egy

 

 

 

 

tél története c.,

 

 

 

 

Az Erdélyi

 

 

 

 

Könyvtár kiadá-

 

 

 

 

sában teljesebb

 

 

 

 

szöveggel,

 

 

 

 

A nő-vadász c.

 

 

A NŐ-VADÁSZ.

 

 

 

 

Regény. (2., az előbbinél teljesebb

 

 

 

 

kiadás.) Arad. 1922. Fórum.

 

 

 

 

139 (1) l. Erdélyi Könyvtár I. 2.

 

 

 

 

EGY NEMZETI RABLÓVEZÉR

 

 

 

 

Krúdy Kálmán hőstettei

 

 

 

 

(Elbeszélések.) Bp., 1922. Tolnai.

 

 

 

 

96 1. Tolnai Regénytára.

 

 

 

 

Tartalom:

 

 

 

 

Az álmok hőse

AH., FG. I.

vö, B. H. 1903,

IX. 17. – IX.

 

 

 

 

26-ig

 

 

A megye vizslája

ÁH., FG. I.

vö. B. H. 1904.

V. 17.

 

 

A szurkodi szélkakas

AH., FG. I.

vö. B. H. 1904.

III. 16.

 

 

A zöldharisnyás nő

ASZ., ÉZ.

vö. P. N. 1914.

 

 

 

 

VII. 19.

 

 

A madridi dal

ASZ., ÉZ.

vö. P. N. 1914.

 

 

 

 

X. 4.

 

 

Blanka

ASZ., ÉZ.

vö. P. N. 1914.

 

 

 

 

VI. 13.

 

 

Pesten lakott egy

ASZ., ÉZ.

vö. P. N. 1919.

 

 

fuvolás

 

XI. 28.

 

 

 

 

 

(1922)

 

 

 

 

jan. 8.

Újs.

Kisvárosi kézimunka

 

 

febr. 5.

Újs.

Vince és Violka

 

 

12.

Újs.

Hét bagoly (R.)

 

május 13-ig,

 

 

 

 

73 folyt.

máj. 14.

M. o.

Bartolomini

 

 

ápr. 23.

Újs.

Dunai hajósok

 

 

jún. 11.

Újs.

Mese Petőfiről

 

 

25.

Újs.

Vidéki kisasszony

 

 

 

 

szeszélyei

 

 

júl. 9.

Újs.

A költő szökni akar

 

XI. 1-ig, 54 folyt.

30.

M. o.

Ál-Petőfi (R.)

 

 

 

 

 

 

 

1923

 

 

 

 

 

 

LIGA GIDA KALANDJAI

 

 

 

 

HOLLANDIÁBAN ÉS A

 

 

 

 

VILÁG EGYÉB TÁJAIN

 

 

 

 

(Ifjúsági regény.)

 

 

 

 

(Pólya Tibor festményeivel.)

 

 

 

 

Bp., 1923. Országos Gyermekvédő

 

 

 

 

Liga. 32 l., 4 t.

 

 

 

 

RÓZSA SÁNDOR A betyárok

 

vö. Újs. 1923.

 

 

csillaga Magyarország történeté-

 

IX. 2. – X. 27-ig,

 

 

ben. (Regény.) Bp., 1923. Béta.

 

20 közlemény-

 

 

160 l. Mindent Tudok Könyv-

 

ben, Sándor

 

 

tár. 2.

 

bácsi c.

 

 

 

 

 

(1923)

 

 

 

 

márc. 16.

Ny.

Aranyidő (R.)

 

folyt.: IV. 1.

 

 

 

 

és IV. 16.

ápr. 8.

Újs.

Álom Béla

 

 

8.

M. o.

Cigányálom

 

 

22.

Újs.

Rozina álmai

 

 

máj. 13.

P. N.

Hogyan termett az

 

 

 

 

úribetyár

 

 

18.

Est

Költözködik a papucs

 

 

27.

P. N.

Az úribetyár

 

 

 

 

fogadalma

 

 

jún. 15.

P. N.

Az alvajáró betyár

 

 

29.

P. N.

Hogyan szerzett

 

 

 

 

pénzt az úribetyár

 

 

17.

Újs.

Székó Ternó lába

 

 

júl. 1.

Est

Az életmentő

 

 

 

 

udvarias

 

 

22.

Újs.

A gazdag haldokló

 

 

aug. 9.

P. N.

Lókötés

 

 

19.

Újs.

Az ötödik kerék

 

 

szept. 2.

Újs.

Sándor bácsi (R.)

 

kötetben:

 

 

 

 

Rózsa Sándor c.

4.

P. N.

Betyár bújdosása

 

 

21.

P. N.

Kivert bika útján

 

 

 

 

a betyár

 

 

okt. 12.

Est

Haldokló körüli

 

 

 

 

szerelem

 

 

nov. 11.

P. N.

Ki volt igazában

 

 

 

 

az úribetyár?

 

 

dec. 8.

Újs.

Özvegyasszony

 

 

 

 

virága

 

 

 

 

 

 

 

1924

 

 

 

 

 

 

A VÍG EMBER BÚS MESÉI

 

 

 

 

Elbeszélések. (Ifjúsági kiadás.)

 

 

 

 

Bp., 1924. Afra. 95 (1) l. -

 

 

 

 

(Képekkel.)

 

 

 

 

 

 

 

(1924)

 

 

 

 

jan. 30.

P. N.

Az utolsó magyar

 

 

 

 

gavallér (R.)

 

febr. 28-ig,

 

 

 

 

25 folyt.

márc. 16.

Új I.

Margitsziget

 

 

máj. 4.

Új I.

Ribizli

 

 

27.

Est

Lágy hónapokban

 

 

 

 

kemény a rák

 

 

júl. 17.

Est

Nyári éj a szigeten

 

 

aug. 24.

Új I.

Fehérvári

 

 

szept. 12.

Est

VI. Ferdinánd

 

 

23.

P. N.

Papucs penzió

 

 

okt. 5.

P. N.

A velszi herceg

 

nov. 19-ig,

 

 

 

 

34 folyt.

19.

V.

Vadkörtefa

SZM.

 

nov. 15.

Újs. M. T.

Azt mondják,

 

folyt.: XI. 22.,

 

 

nincsenek már

 

29., XII. 20.,

 

 

igazbetyárok

 

1925. I. 1. és 10.

nov. 16.

V.

A ködmönös nő

SZM.

 

23.

Új I.

A paradicsom-folt

SZM.

 

30.

Új I.

A vendéglátás

 

 

dec. 4.

Est

Úriember a fatetőn

 

 

25.

Új I.

Az eljegyzés

 

 

 

V.

Addig ér az ember

 

 

 

 

valamit, amíg a

 

 

 

 

szüleje él

SZM.

 

28.

V.

A színész levele

 

 

 

 

 

 

 

1925

 

 

 

 

 

 

ÁLMOSKÖNYV

 

 

 

 

2. és öregbített kiadás.

 

 

 

 

(Szada István borítéktervével és

 

 

 

 

rajzaival.) Bp., 1925. Athenaeum.

 

 

 

 

381 (1) l.

 

 

 

 

MESEMONDÁSOK

 

 

 

 

JÓKAI MÓRRÓL

 

 

 

 

Bp., (1925.) Franklin. 190 l.

 

 

 

 

A SZULTÁN RÓZSÁJA

 

 

 

 

és egyéb elbeszélések Bp., (1925.)

 

 

 

 

Magyar Kereskedelmi Közlöny

 

 

 

 

126 l.

 

 

 

 

A TEGNAPOK KÖDLOVAGJAI

 

 

 

 

(Korrajzok.) Békéscsaba, 1925.

 

 

 

 

Tevan. 218 l. – (Illusztrált.)

 

 

 

 

A FEJEDELEM SZOLGÁJA

 

 

 

 

és egyéb elbeszélések

 

 

 

 

Bp., (1925.) Magyar Kereskedelmi

 

 

 

 

Közlöny. 96 l.

 

 

 

 

A VÖRÖS POSTAKOCSI

 

 

 

 

Regény. 5. kiadás. Bp., 1925.

 

 

 

 

Athenaeum. 189 (1) l.

 

 

 

 

Munkái. Gyűjteményes kiadás. 1.

 

 

 

 

ŐSZI UTAZÁSOK A VÖRÖS

 

 

 

 

POSTAKOCSIN

 

 

 

 

Regény. 2. kiadás. Bp., 1925.

 

 

 

 

Athenaeum. 208 l. Munkái.

 

 

 

 

Gyűjteményes kiadás. 2.

 

 

 

 

SZINDBÁD IFJÚSÁGA

 

 

 

 

(Elbeszélések.) ;. kiadás. Bp.,

 

 

 

 

1925. Athenaeum. 160 l. Munkái.

 

 

 

 

Gyűjteményes kiadás. 3.

 

 

 

 

Tartalom:

 

 

 

 

Megegyezik a Szindbád ifjúsága

 

 

 

 

és szomorúsága (1917.) kiadvány

 

 

 

 

1-2. kötetével, kivéve a De Ronch

 

 

 

 

kapitány c. elbeszélést, amely itt

 

 

 

 

nem jelenik meg.

 

 

 

 

SZINDBÁD MEGTÉRÉSE

 

 

 

 

(Elbeszélések.) Bp., 1925.

 

 

 

 

Athenaeum. 208 l. Munkái.

 

 

 

 

Gyűjteményes kiadás. 4.

 

 

 

 

Tartalom:

 

 

 

 

Addig ér az ember

 

vö. V. 1924.

 

 

valamit, amíg

 

XII. 25.

 

 

a szüleje él

 

 

 

 

Az életmentő

 

vö. V. 1925.

 

 

kékfestő

 

III. 27.

 

 

Útnak, szónak,

 

vö. V. 1925.

 

 

házasságról való

 

VI. 27.

 

 

tanácskozásnak

 

 

 

 

nincs vége

 

 

 

 

Útközben

 

vö. V. 1925.

 

 

 

 

VI. 4.

 

 

Pénzzel járják

 

vö. V. 1925.

 

 

a búcsút

 

VI. 10.

 

 

Tollfosztásban

 

vö. V. 1925.

 

 

nem szakad meg

 

VII. 8.

 

 

az ember

 

 

 

 

Sok bába között

 

vö. V. 1925.

 

 

elvész a gyerek

 

V. 27.

 

 

A tetszhalott

 

vö. Ny. 1925.

 

 

 

 

I. 1.

 

 

Hogyan lehet meg-

 

vö. V. 1925.

 

 

szabadulni a

 

X. 23.

 

 

kísértetektől?

 

 

 

 

Nem veszik a lovat

 

vö. V. 1925.

 

 

csupán szőriért

 

VII. 26.

 

 

A beteg nő

 

vö. Sz. É. 1925.

 

 

 

 

VI. 14.

 

 

A paradicsomfolt

 

vö. Új I. 1924.

 

 

 

 

XI. 23.

 

 

A ködmönös nő

 

vö. V. 1924.

 

 

 

 

XI. 16.

 

 

Iszkiri

 

vö. Sz. É. 1925.

 

 

 

 

IV. 12.

 

 

A balatoni sellő

 

vö. Sz. É. 1925.

 

 

 

 

VI. 14.

 

 

A szerelem

 

vö. Újs. 1925.

 

 

lexikona

 

V. 17.

 

 

Legjobb olyan asz-

 

vö. V. 1925.

 

 

szonyt elvenni,

 

IV. 3.

 

 

akinek első urát

 

 

 

 

felakasztották

 

 

 

 

Vadkörtefa

 

vö. V. 1924.

 

 

 

 

X. 19.

 

 

A dobogó szív

 

vö. V. 1925.

 

 

simogatása

 

IV. 28.

 

 

Valamely szívhez

 

vö. V. 1925.

 

 

szóló történet

 

II. 19.

 

 

A szakácsköny

 

vö. V. 1925.

 

 

és a játékosbolt

 

VIII. 6. Az igaz

 

 

 

 

szerelem nem

 

 

 

 

érzi a munkát c.

 

 

NAPRAFORGÓ

 

 

 

 

(Regény.) 3. kiadás. Bp. 1925.

 

 

 

 

Athenaeum. 222 l. Munkái.

 

 

 

 

Gyűjteményes kiadás. 5.

 

 

 

 

A PODOLINI KÍSÉRTET

 

 

 

 

(Regény.) 4. kiadás. Bp., 1925.

 

 

 

 

Athenaeum. 220 l.

 

 

 

 

Munkái. Gyűjteményes kiadás. 6.

 

 

 

 

ARANYKÉZUTCAI SZÉPNAPOK

 

 

 

 

(Elbeszélések.) 3. kiadás. Bp.,

 

 

 

 

1925. Athenaeum. 170 l.

 

 

 

 

Munkái. Gyűjteményes kiadás. 7.

 

 

 

 

Tartalom: Megegyezik az 1916.

 

 

 

 

évi kiadással.

 

 

 

 

HÉT BAGOLY

 

 

 

 

(Regény.) 2. kiadás. Bp., 1925.

 

 

 

 

Athenaeum. 230 l.

 

 

 

 

Munkái. Gyűjteményes kiadás. 8.

 

 

 

 

N. N. – A BETYÁR ÁLMA

 

 

 

 

(Regény és elbeszélések.)

 

 

 

 

2. kiadás. Bp., 1925.

 

 

 

 

Athenaeum. 291 (1) l.

 

 

 

 

Munkái. Gyűjteményes kiadás. 9.

 

 

 

 

Tartalom: Az N. N. c. regény

 

 

 

 

mellett a Betyár álma, Kleofásné

 

 

 

 

kakasa és más elbeszélések c.

 

 

 

 

(1920.) kötet teljes anyagát tartal-

 

 

 

 

mazza, változtatás nélkül.

 

 

 

 

AZ UTOLSÓ GAVALLÉR –

 

 

 

 

A VALESZI HERCEG

 

 

 

 

(Kisregények.) Bp., 1925.

 

 

 

 

Athenaeum. 255 (1) l.

 

 

 

 

Munkái. Gyűjteményes kiadás. 10.

 

 

 

 

 

 

 

(1925)

 

 

 

 

jan. 1.

Ny.

A tetszhalott

SZM.

 

17.

Újs. M. T.

A rejtelmes udvarló

 

 

25.

Újs.

Angyal-zug

 

 

31.

Újs. M. T.

Mi szükséges

 

folyt.: II. 7-én

 

 

a bankóhamisítás-

 

 

 

 

hoz?

 

 

febr. 1.

Új I.

A balatoni sellő

SZM.

 

7.

Újs. M. T.

Miért nem sikerült

 

1. rész:

 

 

a hamis bankó?

 

I. 31-én

márc. 19.

V.

Valamely szívhez

 

 

 

 

szóló történet

SZM.

 

22.

P. N,

Cigánykacsa

 

 

 

 

szerencséje

 

 

27.

V.

Az életmentő

 

 

 

 

kékfestő

SZM.

 

29.

Újs.

Angyalka tollpihéi

 

 

ápr. 3.

V.

Legjobb olyan

 

 

 

 

asszonyt elvenni,

 

 

 

 

akinek első urát

 

 

 

 

felakasztották

SZM.

 

12.

Sz. É.

Iszkiri

SZM.

 

12.

P. M. H.

Mi történt az éjjel?

 

vö. Újs. u. a.

 

 

 

 

napon

12.

Újs.

Mi történt az éjjel?

 

vö. P. M. H.

 

 

 

 

u. a. napon

28.

V.

A dobogó szív

 

 

 

 

simogatása

SZM.

folyt.:

máj. 13.

V.

Szépasszony férje

 

V. 14-15-én

17.

Újs.

A szerelem lexikona

SZM.

 

27.

V.

Sok bába között

 

 

 

 

elvész a gyerek

SZM.

 

jún. 4.

V.

Útközben

SZM.

 

10.

V.

Pénzzel járják

 

 

 

 

a búcsút

SZM.

 

14.

Sz. É.

A beteg nő

SZM.

 

25.

Új I.

A földön ülő nő

 

 

27.

V.

Útnak, szónak, házas-

 

 

 

 

ságról való tanács-

 

 

 

 

kozásnak nincs

 

 

 

 

vége

SZM.

 

júl. 5.

Sz. É.

Jockey-Club (R.)

 

szept. 26-ig,

 

 

 

 

13 folytatásban

8.

V.

Tollfosztásban

 

 

 

 

nem szakad meg

 

 

 

 

az ember

SZM.

 

24.

É. U.

Jobb lábbal botlani,

 

 

 

 

mint nyelvvel

 

 

26.

V.

Nem veszik a lovat

 

 

 

 

csupán szőriért

SZM.

 

aug. 6.

V.

Az igazi szerelem

 

A kötetben:

 

 

nem érzi a munkát

SZM.

A szakácskönyv

 

 

 

 

és a játékos-

 

 

 

 

bolt c.

9.

Újs.

A múltszázadbeli

 

 

 

 

költő

 

 

9.

V.

A templárius

 

okt. 7-ig,

 

 

 

 

7 folyt.

27.

M. o.

Ne olvassunk

 

 

 

 

idegen leveleket

 

 

szept. 6.

M. o.

Z. A. udvarhölgy

 

 

 

 

szeszélye

 

 

6.

Újs.

“Még ma megölöm

 

 

 

 

magam!”

 

 

27.

Újs.

Az esztendő kétszáz-

 

 

 

 

hetvenedik napja

 

 

okt. 25.

Újs.

Őszi rege

 

 

25.

V.

Hogyan lehet meg-

 

 

 

 

szabadulni

SZM.

 

 

 

a kísértetektől?

 

 

nov. 8.

V.

Becsali-csárda

 

 

13.

P. M. H.

A költő és a

 

dec. 9-ig 23

 

 

leányzó (R.)

 

folytatásban

22.

Újs.

A táncosnő és Luca

 

 

 

 

széke

 

 

dec. 13.

Újs.

Vidéki este

 

 

20.

V.

Nemesi kaszinó

 

 

 

Sz. É.

Az üveglopó

 

 

[Barta András]

(A madárijesztő szeretője.
Magvető, 1964. 573-599. p.)