BIBLIOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ

A bűvös erszény

Első ízben a Vasárnapi Újság 1908-as évfolyamában 15 folytatásban jelent meg. Könyvalakban még ugyanabban az évben a Grill Kiadónál, a Magyar Írók Aranykönyvtára sorozat 27. köteteként látott napvilágot először. Második kötetkiadása 1909-es keltezésű, a Franklin kiadónál jelent meg, az előbbihez hasonlóan két elbeszéléssel egybekötve.

A jelenlegi, több mint félszázad múltán a regény harmadik kötetkiadása.

Pesti nőrabló

Először a Magyarország c. napilapban, 1918. december 1-től 1919. január 1-ig, 24 folytatásban jelent meg Csinosi, vagy egy tél története címen. A kisregény első kötetkiadásai 1922-es keltezésűek: A nővadász címen Aradon a Fórum Kiadó jelentette meg az Erdélyi Könyvtár I. 2. sz. köteteként, Pesti nőrabló címen, ugyanebben az évben a Tolnai Regénytárában is megjelent (Az öreg gárdista c. elbeszéléssel együtt). Harmadik kötetkiadása: 1947. Fehér Holló könyvek, Pesti nőrabló címen. A Szépirodalmi Könyvkiadó 1957-es keltezésű kötetében, a Magyar Klasszikusok sorozat keretében, a Válogatott novellák között is ezen a címen jelent meg.

A jelenlegi, ötödik kötetkiadás szövege részben eltér az 1957-es, az 1947-es és az 1922-es Tolnai kiadásétól. Kiadásunkba felvettük az eddig csak az első hírlapi közlésben, valamint az 1922-es Erdélyi Könyvtár kiadásban publikált Előhang-ot és az I. jelzésű fejezetet, valamint az eredetileg II. jelzéssel ellátott fejezet későbbiekben kihagyott első mondatát. Ezt indokolja, hogy nem állapítható meg teljes bizonyossággal a két 1922-es keltezésű kiadás sorrendje, illetve az, hogy vajon melyiknek a szövegét tekintette maga az író is véglegesnek. Miután Krúdy életében többé nem jelent meg a kisregény, bármelyik 1922-es kiadást alapul vehetjük az életmű közreadásakor. A szövegkiegészítés másik indoka: az Előhang-gal, az I. fejezettel, valamint a II. fejezet cím- és szövegkiegészítésével teljesebbnek, kerekebbnek találtuk a kisregény kompozícióját.

Kleofásné kakasa

Először az Újságban 1919. IX. 30-tól X. 19-ig, 17 folytatásban látott napvilágot. Könyvalakban az Athenaeum adta ki 1920-ban A betyár álma, Kleofásné kakasa és más elbeszélések c. kötetben. Másodszor a Szépirodalmi Könyvkiadó Magyar Klasszikusok sorozatában, Krúdy Gyula: válogatott novellák c. kötetében 1957-ben jelent meg. Harmadik kiadása Bukarestben, ill. Kolozsvárott, a magyar-román közös kiadás keretében 1962-ben jelent meg az író válogatott elbeszéléseinek címadó novellájaként.

A jelenlegi a kisregény negyedik edíciója.

Őszi versenyek

Először 1922-ben a bécsi Pegazus Könyvkiadónál a Kis Magyar Könyvek sorozat 5. köteteként jelent meg. Második kiadása 1946-os keltezésű, a Válasz edíciója, a gyomai Kner Nyomda munkája. Harmad ízben a Szépirodalmi Könyvkiadó az író válogatott novellái között jelentette meg, 1957-ben. Ezúttal negyedszer kerül kiadásra.

Repülj fecském!

A kisregény először novellasorozat formájában a Pesti Napló 1923-as évfolyamában, május 13 és november 11 között 8 folytatásban jelent meg. A címadó novellát az Újság 1923. VI. 17-i számából illesztettük a kötetben ezúttal első ízben megjelenő kisregény elé.

Jockey Club

Először a Színházi Élet 1925-ös évfolyamában jelent meg, 13 folytatásban. Első ízben jelenik meg ezúttal kötetben.

Etel király kincse

A Pesti Napló 1934-es évfolyamában VIII. 19-től X. 4-ig 34 folytatásban posthumus műként jelent meg először, 1931-es keltezéssel. Az Alföldi Magvető Valakit elvisz az ördög c. gyűjteményében, 1956-ban publikálták első kötetkiadását.
A kisregénynek a jelenlegi a második kötetkiadása.

Barta András

(Jockey Club.
Magvető, 1964. 681-683. p.)