ÚTMUTATÓ A BIBLIOGRÁFIÁHOZ

A bibliográfiai táblázat öt oszlopra tagozódik:

Az első oszlopban az írásmű megjelenésének pontos idejét tüntetjük fel. A kötetben az író életében kiadott műveket (az elbeszélésköteteknél a tartalom részletezésével) – a szokásos bibliográfiai felvételnek megfelelően – mindig az adott év elején tüntetjük fel. (Ismételt kiadásnál az elbeszéléskötetek tartalmát csak változás esetén adjuk meg.) A kötetkiadások után – pontos időrendben – a napi sajtóban, hetilapokban, folyóiratokban megjelent regények és elbeszélések felsorolása következik.

A második oszlop az időszaki kiadvány (napilap, hetilap, folyóirat) rövidített címét tünteti fel. (A rövidítések jegyzékét útmutatónk után találja meg az olvasó.)

A harmadik oszlop az írásmű címét tartalmazza. (A gyűjtőcímeket, sorozatcímeket és alcímeket elhagytuk.) Műfaji megjelölést az elbeszéléseknél nem alkalmaztuk; a regényeket és színműveket külön megjelöltük. (R. = Regény, Egyfelv. = Egyfelvonásos, Jel. = Jelenet.) A válogatásunkban megjelent elbeszéléseket mind a kötetek tartalomjegyzékének felsorolásakor, mind pedig az első sajtókiadás helyén kiemeljük.

A negyedik oszlopban azoknak az elbeszélésköteteknek a rövidített címét tüntetjük fel, amelyekben az írásmű akár az író életében, akár posztumusz megjelent. Itt csak azokat az elbeszélésköteteket vettük figyelembe, amelyek még korábban ki nem adott anyagot is tartalmaznak. (A rövidítések jegyzékét lásd útmutatónk után.)

Az ötödik oszlop a megjegyzések rovata:

1. A kötetkiadások tartalomjegyzékének felsorolásánál utal az első megjelenés helyére és idejére.

Megjegyezzük, hogy ebben a kötetben is – az előző kettőhöz hasonlóan, de eltérően a sorozat első, második és harmadik kötetétől – egyszerűsítettük a bibliográfiai felsorolást, és a műveket csak az első megjelenés helyén tüntetjük fel. – Erre az egyszerűsítésre az újraközlések rendkívüli megszaporodása miatt került sor. Ebben a kötetben – hasonlóan az előzőhöz – az ifjúsági írások bibliográfiai adatainak felsorolását is mellőztük, tekintettel arra, hogy időközben a legjobb ifjúsági elbeszélésekből és mesékből megjelent egy válogatás, amely ezeknek az írásoknak a legfontosabb lelőhelyeit is feltünteti. (A lőcsei kakas, Magvető. 1961.)

2. Utal az elbeszélés vagy regény esetleges folytatásának megjelenési idejére.

3. Feltünteti az esetleges címváltozást, illetve utal a variánsokra. (Tekintettel a Krúdy-elbeszélések igen nagy számára, valamint az igen gyakori variánsokra és arra, hogy élete utolsó időszakában mind gyakrabban adja ki régebbi elbeszéléseit címváltoztatással – ezeket az adatokat nem mindig sikerült egyeztetnünk, illetve felkutatnunk.)

4. Közli, ha az írás nem az író teljes nevével (hanem álnéven, betűjellel stb.) jelent meg.

 

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

a) napilapok, folyóiratok stb.

 

B. H.

= Budapesti Hírlap

P.

= A Polgár

L. M.

= Lantos Magazin

P. M. H.

= Prágai Magyar Hírlap

Mai N.

= A Mai Nap

P. N.

= Pesti Napló

M. H.

= Magyar Hírlap

Sz.

= Szilveszter

M. M.

= Magyar Magazin

Sz. É.

= Színházi Élet

M. o.

= Magyarország

T.

= Tűzhely

Mság.

= Magyarság

T. V. L.

= Tolnai Világlapja

M. T.

= Mindent Tudok
Az Újság Könyve

Új I.

= Új Idők

M. V.

= Magyar Világ

Újs.

= Az Újság

Ny.

= Nyugat

V.

= Világ

b) kötetek

 

AN.

= Asszony a nagybőgőben
(1955)

MSZ.

= A madárijesztő szeretője
(1964)

D.

= Dudorászi
(1948)

PB.

= Egy pohár borovicska
(1948)

ÉÁ.

= Az élet álom
(1931)

VSZN.

= Váci utcai szép napok
(1933)

A bibliográfiát Kozocsa Sándornak, az Irodalomtörténeti Intézet Bibliográfiai Osztálya tulajdonában levő, a Krúdy-kötet kiadásokra vonatkozó anyagának, valamint a Krúdy Világa c. kiadványban közzétett tájékoztatásának részbeni felhasználásával állítottuk össze.

 

Meg-

jelenés

kelte

Helye

Cím

Kötet

Megjegyzések

1926

ARANYIDŐ.

A TEMPLÁRIUS

Két kis regény. Bp., 1926.

Grill. 207 (1) l.

A Toll Mesterei. 3.

MOHÁCS

Regény. Bp., 1926.

Pantheon. 235 (1) l.

Magyar Írások

(1926)

jan. 3.

M. o.

A holtember szakálla

3.

V.

Nemesi kaszinó

 

az 1925. XII. 20-án

       

a V-ban megj. elb.

       

folytatása

17.

Sz. É.

Primadonna (Reg.)

 

V. 9-ig, 16 folyt.

31.

V.

A gordonkás pisztoly-

   
   

golyója

   

31.

Újs.

Két asszony megbékélésének

   
   

tanulságos története

   

febr. 14.

V.

Régi Magyarország

   

márc. 7.

P. M. H.

A titkár

   

14.

Újs.

Nagyapócska szeszélyei

   

14.

V.

A hírlapíró

   

16.

Ny.

Isten veletek, ti boldog

   
   

Vendelinek

   

21.

P. M. H.

A zsebkendő

   

ápr. 4.

P. M. H.

Szentgellérti kisasszony

   

4.

V.

Három holló (Egyfelv.)

   

18.

V.

A svindler lába

   

20.

Újs.

A hajnali gavallér

   

máj. 9.

Új I.

Ifjú mulatozásaim emlékére

   

13.

Újs.

A kancsi ember különös

   
   

szerencséje

   

16.

Ny.

Emeletes lak a Duna mentében

ÉÁ., PB.

 

máj. 30.

Új I.

Finomkodás a Tisza mentén

   

jún. 27.

P. N.

A bujdosó költő

   

aug. 1.

Ny.

Egy pohár borovicska

ÉÁ., PB.

 
   

és következményei

   

8.

P. N.

Árnyékkirály (Reg.)

 

X. 7-ig, 14 folyt.

28.

Újs.

Csárdaverő hőstettei

   

30.

Sz. É.

A vadász temetése

   

szept. 12.

Újs.

A sündisznó

   

12.

Mság.

Jellegzetes úriember a ke-

   
   

resztanyám falujából

   

15.

Mság.

Mohács (Reg.)

 

X. 30-ig, 40 folyt..

19.

Új I.

Útinaplómból

   

20.

Sz. É.

“A kisasszony”

   

26.

Újs.

Asszony a ládában és a

AN.

később: Asszony a

.

,

nagybőgőben

 

nagybőgőben

       

címen

okt. 10.

Újs.

A dióverő édesanya

   

nov. 16.

Ny.

Böske, vagy a szerkesztőség

ÉÁ.

 
   

pesztonkája

   

dec. 5.

Újs.

A hajnali ügyvéd

   

ts.

Iv]y.

A fogadósné, vagy az elvará-

ÉÁ., AN.

 
   

zsolt vendégek

   

19.

M. o.

A másvilági vadász

   

25.

Mság.

Az ember, aki mustármag

D.

 
   

volt

   

25.

P. N.

Miguel, a parádé-rendező

   

25.

Újs.

Mária királyné Pozsonyban

 

Az Újság Könyve.

 

M. T.

Ady Endre éjszakái

   
   

(A honleányok)

 

A Mság. évköny-

 

Mság.

Egy éj a félelem villában

 

ve az 1927. esz-

       

tendőre 84-88 o.

         

1927

       
   

SZENT MARGIT

   
   

Mesemondás

   
   

Bp., 1927. Magyarság. 189

   
   

(1) l. A Magyarság Köny-

   
   

ve 1.

   

(1927)

       

jan. 6.

Mság.

Kistrafikos, nagytrafikos

   

ápr. 1.

Ny.

Akit minden kocsmából

 

A kötetben A ki-

   

kidobtak

ÉÁ.

dobott vendég c.-en

3.

M. o.

Függvényesi az ország

   
   

keresztapja

   

17.

Mság.

A szívnek is meg kell adni

   
   

a magáét

   

24.

P. N.

Varjúleves

   

máj. 16.

Ny.

A pincér álma

ÉÁ.

 

29.

M. o.

Az asszony kiábrándulása

   

jún. 5.

P. N.

A szenvedélyes fürdővendég

   

5.

Mság.

Dudorászi, vagy egy haszon-

   
   

talan ember

D.

 

12.

Mság.

Ludacskai, aki koporsóját

   
   

eladta

D.

 

29.

Mság.

Az utolsó lengyel kifüstölése

D.

 

júl. 3.

P. N.

A zsebóra

   

24.

P. N.

A ferencjózsef kabát

   

aug. 1.

Ny.

Utolsó szivar az Arabs

   
   

szürkénél

ÉÁ.

 

3.

Mai N.

A betegápoló

   

10.

Mai N.

A szenvedélyes lóverseny

   
   

játékos

   

20.

Mai N.

A pesti Sobri Jóska

   

30.

Mai N.

Sobri Jóska fia

   

szept. 3.

Mai N.

Sobri elhagyja gyermekét

   

4.

P. N.

Az Aranyszív lovagjai

   

13.

Mai N.

Sobri végleg eltűnik

   

okt. 4.

Mai N.

Tulipános láda

   

11.

Mai N.

A kontrapalatinus

   

16.

Mai N.

A csempészek palatinusa

   

16.

P. N.

Dunári

   

nov. 10.

Mai N.

A cigány nádorispán

   

13.

P. N.

Az unalom csárdában

   

dec. 11.

M. o.

A szívbajos éjszakája

   

25.

Mság.

A hercegnő és az igazság

   

26.

Sz. É.

Mennyit nyom egy szín-

   
   

társulat?

   
 

M. T.

Tiszáék

 

Az Újság Könyve,

       

1927.

         

1928

       

jan. 1.

Ny.

A hírlapíró és a halál

ÉÁ.

 

1.

P. N.

A lopott csizma Pesten

   

14.

Mság.

Tiszavirág

D.

 

15.

Sz. É.

Beteg az én szívem tája

   

29.

M. o.

A “Menekült Józsi Bácsi”-

   
   

nál

   

febr. 19.

Mság.

Úriember nem tér vissza

   
   

a másvilágról

D.

 

19.

P. N.

A Jámbor-testvérek fogadója

 

vö. A patikusné,

       

SzÉ. 1928. XI. 25.

márc. 15.

P. N.

A zsoké és az ördög

   

ápr. 8.

Mság.

Cornélia emléktárgyai

D.

 

15.

P. M. H.

A vándorszínész

   

22.

Mság.

A Próféta-utca

D.

 

29.

Sz. É.

A lovarnő vizitben

   

jún. 1.

Mai N.

Sváb betyárok

   

2.

Sz. É.

A nagyasszony ballépése

   

3.

M. o.

Macedónia

   

júl. 8.

P. N.

A postagalambok

   

aug. 5.

P. N.

Az utolsó leányszöktetés

   

19.

Sz. É.

Frufru kisasszony

   

26.

M. o.

Régi hangulat

   

szept. 2.

P. N.

Valakit elvisz az ördög

 

IX. 29-ig, 23 foly-

   

(Reg.)

 

tatásban.

okt. 27.

Mai N.

Aki a lábát kártyázta el

   

nov. 25.

Sz. É.

A patikusné

   

dec. 7.

Mai N.

A nagyorrú táncosné

   
 

Mság.

Magányos ember álma

 

A Mság Évköny-

       

ve az 1929. esz-

       

tendőre

         

1929

       

jan. 6.

P. N.

Az öreg Krúdy

   

15.

Mai N.

Vay Sarolta

   

27.

P. N.

Villásreggeli

   

febr. 16.

Mai N.

A harminchármas

   

24.

P. N.

Mámori Arabella

   

márc. 1.

M. M.

Egy kis fiú egyedül marad

   

3.

M. o.

Borkereskedelem

   

31.

Mság.

Vége a betyáréletnek

   

31.

P. N.

Zörgőci és Nyújtózi

   

ápr. 7.

M. o.

Talált tárgyak

   

13.

Mai N.

Zoltánka

   

18.

Mai N.

A cél-lövő

D.

 

21.

Mság.

A magyar betegség

   

23.

Mai N.

Geszteréd pusztulása

D.

 

28.

Mság.

Kutyaharapást szőrivel

   

28.

Új I.

Gavalléravatás

   

máj. 12.

Mság.

“Kérem a kezét...”

   

26.

P. N.

Alkonyati elbeszélés

   

jún. 1.

M. V.

A kékvári kísértet

   

2.

Mság.

Az almás módozatai

   

9.

Mság.

A rákleves

D.

 

16.

Mság.

Delikatesz

D.

 

26.

Mság

Festett király (Reg.)

 

VIII. 14-ig, 41 folyt.

júl. 15.

I,. M.

Ráday Gedeon

   

16.

P. N.

A kínai közmondás

   

aug. 18.

Mság.

Toronyzene

   

20.

P. N.

Hamis váltók lovagja

   

25.

Mság.

Hogyan kell utazni?

 

folyt.: IX. 1-én

szept. 15.

Mság.

Az öreg Korányi professzor

   
   

tanácsa

 

folyt.: IX. 22-én

dec. 1.

P. N.

A gyászjelentés

   

8.

Új I.

Mesemondó-ház

   

21.

Mság.

Cziróka és Maróka

   

25.

Mság.

Ncm szabad az Öregúr

   
   

becsületét elveszteni

   

25.

B. H.

Podmaniczky Frigyes első

   
   

szerelme és menekülése

   

29.

B. H.

P. Frigyes egyik utazása

   
 

Mság.

A has ezereqyéjszakája

 

A Mság. évkönyve

       

az 1930. évre

         

1930

       
   

BOLDOGULT ÚRFI-

   
   

KOROMBAN

   
   

Regény. (Végh Gusztáv

   
   

borítékrajzával.)

   
   

Bp., 1930. Athenaeum 310.

   
   

Athenaeum Könyvtár. I. 7.

   
   

FESTETT KIRÁLY

 

vö.: Mság. 1929.

   

Regény. Bp., 1930.

 

VI. 26-tól VIII.

   

Franklin. 254 l.

 

14-ig

   

Király-regények.

   

(1930)

       

jan. 5.

P. N.

Anna bál

 

5 folyt.-ban: I. 5.

5.

13. H.

Álarcos hölgy (kisreg.)

 

és 19-én, fcbr. 2.

       

és 23-án és márc.

       

9-én.

 

M. o.

“Szegény lánynak nem sza-

   
   

bad hazudni”

   

(1930)

       

jan. 5.

Új I.

Egy régi fogadó és vendége

   

18.

M. H.

Szarvasvadászat

   

febr. 6.

P. N.

Eliz

   

9.

Új J.

Jöjj vissza a másvilágról

   

márc. 2.

P. N.

Sugár út

   

15.

L. M.

Özvegy Julianna kalandos

   
   

élete

   

ápr. 2.

B. H.

Krúdy Gyula látogatásai

 

folyt.: IV. 15., VI.

   

(Kisreg.)

 

15. és VII. 5-én

8.

P. N.

Úriasztalnál

   

20.

B. H.

A főlövészmester

   

22.

Mai N.

Vidéki táncmesterek

 

folyt.: IV. 24-én

máj. 4.

P. N.

A bálkirálynő

   

jún. 8.

Mság.

A Sugár-út meghódítása

 

folyt.: VII. 15. és

       

VIII. 6-án

8.

M. H.

Kossuth Lajos követ-

   
   

választása

   

29.

P. N.

Az első Habsburg (Reg.)

 

VII. 30 -ig, 27

       

folytatásban

júl. 6.

B. H.

Pollux

 

folyt.: VII. 8., 9.,

6.

Mai N.

Kacsapecsenye

 

10., 11-én

20.

Mság.

Koronázási emlék

   
   

IV. Károlyról

   

26.

Mság.

Annabáli románc

   

aug. 3.

P. N.

A királyné óbudai kovácsa

   

10.

Mság.

János király választása

   

15.

P. N.

Lenke-napja az aszódi

   
   

kastélyban

   

31.

M. H.

Zokogva fütyülni

   

31.

Sz. É.

Az óbudai szépségkirálynő

   

szept. 28.

M. H.

Régi hölgy a Kékszalagban

   

28.

Sz. É.

A főherceg lovagjai

   

okt. 5.

P. N.

Nők kincse

 

folyt.: X. 12 -én

12.

M. H.

Így élünk Óbudán

   

okt. 12.

Mság.

Az államfogoly

   

26.

M. H.

A gyalohintó titka

   

nov. 7.

Mai N.

Az éjszaka királyfia

   

9.

P. N.

Az államfogház hölgye

   

dec. 25.

M. H.

Zöld ász

   

25.

Mság.

Szalónok hőse

   
         

1931

 

AZ ÉLET ÁLOM

   
   

Elbeszélések. Bp., 1931.

   
   

Szerző kiadása. 254 l.

   

Tartalom:

 

A hírlapíró és a halál

 

vö.: Ny. 1928. I. 1.

   

A pincér álma

 

vö.: Ny. 1927. V.

       

16.

   

A fogadósné vagy az el-

 

vö.: Ny. 1926.

   

varázsolt vendégek

 

XII. 15.

   

A tetszhalott

SZM.. MSZ.

vö.: Ny. 1925. I. 1.

   

Emeletes lak a Duna

PB.

vö.: Ny. 1926.

   

mentében

 

V. 16.

   

Böske, vagy a szerkesztő-

 

vö.: Ny. 1926.

   

ség pesztonkája

 

V. 16.

   

Zöld ász

 

vö.: M. H. 1930.

       

XII. 25.

   

A kidobott vendég

 

vö.: Ny. 1927. IV.

       

1. Akit minden

       

kocsmából kidob-

       

tak címcn

   

AZ ELSŐ HABSBURG

 

vö.: P. N. 1930.

   

Rcgénv. Bp., 1931.

 

VI. 29.-től VII.

   

Franklin. 160 l.

 

30.-ig, 27 folyta-

   

Király-regények.

 

tásban

         

(1931)

       

jan. 4.

M. H.

A szőke nő és filkója

   

11.

P. N.

A kékszalag hőse (Reg.)

 

III. 25-ig, 62 foly-

       

tatásban

febr. 6.

Mai N.

Százesztendős emberek utcája

 

Szigeti Remete ál-

       

néven

márc. 1.

M. o.

Tiszaeszlári Solymosi Eszter

 

VII. 7-ig, 101 foly-

   

(Reg.)

 

tatásban

máj. 6.

Mai N.

Százesztendős emberek

   
   

búcsúja

   

10.

P. N.

Szent és csacsi

   

jún. 7.

M. H.

Az “Éj Mester” szerelme

   

11.

Mai N.

A vadevezős megtérése

   

12.

Mai N.

Az óbudai karnagy

 

folyt.: VI. 13-án

28.

M. H.

A királyok érzékenységéről

   

29.

P. N.

Kötéltáncosnőt szeretni

   

júl. 5.

Mai N.

Búcsúfia

 

Óbudai remete ál-

       

néven

5.

P. N.

Légtornászok völgye

AN.

 

10.

Mai N.

“Balatoni szívhalászat”

 

Balatoni remete

12.

Sz. É.

Az orgonista nő szerelme

 

álnéven

19.

M. H.

A hercegnők menekülése

   

aug. 6.

Mság.

“Bulyovszky”

   

7.

Mai N.

Budán mindenkinek van

 

Óbudai remete ál-

   

egyenruhája

 

néven

9.

P. N.

Váci utcai hölgytisztelet

   

20.

P. N.

Egy jótékony szív élménye

   

23.

Sz. É.

István napja 1931-ben

   

25.

Mai N.

“Valamikor a babája voltam”

 

Óbudai remete ál-

       

néven

szept. 15.

P. N.

Előhang egy kispörkölthöz

   

okt. 23.

Mai N.

Litánia és tánciskola harca

   

nov. 2.

Mai N.

Boulanger

   

8.

Sz. É.

Győztél, Kossuth!

   

15.

Mság.

Miért járják a rókatáncot?

   

27.

Sz. É.

A csárdás diadala

   

29.

P. N.

“Granadai éji szállás”

   

dec. 25.

Mság.

Lovagvár a Váci utcában

   

25.

Sz. É.

Urak, úrfiak és válogatott

   
   

cigánylegények a disznó-

   
   

toron

   
         

1932

       

jan. 1.

P. N.

A féktelen szenvedély

   
   

történetéből

   

10.

Újs.

A cinkotai bádogos

VSZN.

 

17.

Újs.

Egy pár ritka szép harisnya

VSZN.

 
   

eltűnése Károly-király

   
   

koronázásán

   

márc. 30.

P. N.

Markovicsné balkeze, bal-

   
   

lába, baloldala

   

ápr. 24.

P. N.

Egy rókavadász elbeszélése

   

máj. 10.

P. N.

Májusi csodák

   

15.

rf. H.

Egy régi párbaj

   

jún. 5.

Újs.

A herceg, aki farkas lett

   
       

VII. zt-ig, z4 foly-

23.

Mság.

Urak, betyárok, cigányok

 

tatásban

   

(Kisreg.)

   

26.

M. H.

Aranykeblű Kecseginé Kállai

   
   

kettőse

   

26.

Újs.

Garibaldi

   

júl. 3.

P. N.

Születésnapi kalandok

   

10.

Újs.

A számozatlan fiákker

   
   

regénye

   

17.

Újs.

A régi honvéd huszárok

   
   

kalandja

   

24.

Mság.

Az agarak öregapja

D.

 

31.

M. H.

A fertálymágnások pokol-

   
   

bajutása

   

31.

P. N.

Krucsayné, a lefejezett

   
   

asszony

   

aug. 14.

P. N.

Jó és rossz napok Szindbád

   
   

életében

   

20.

Újs.

A jó étvágy titkai

   

28.

P. N.

Az ál-Andrássy Gyula

   

szept. 8.

P. N.

Az úriember, akit lóvá tettek

   

11.

Mság.

Országos Bccsületbíróság

   

11.

Sz. É.

A színházi papa

   

18.

P. N.

Az úriember, akinek szőlő-

   
   

virág szaga volt

   

okt. 2.

Újs.

Az úriember, aki nagybőgő-

   
   

nek nézte az eget

   

9.

Újs.

A budai ember

   

23.

Újs.

Szent Mihály Bergengóciában

   

nov. 6.

Mság.

A szürke Nyilasi

   

13.

Újs.

A vadpecsenye kalandja

   

27.

Mság.

A budai gavallér

   

29.

P. N.

A szemüveges hölgy

   

dec. 6.

P. N.

A balkéz felől levő nő

   

11.

P. N.

Szindbád elmegy deszkát

   
   

árulni

   

11.

Újs.

Nézd meg az anyját, vedd el

   
   

a lányát

   

25.

M. H.

Hogyan vernek meg egy

   
   

asszonyt?

   

25.

Újs.

Jászai Mari térítése

   

28.

P. N.

Mit mutat a szívfotográfia?

   
         

1933

       
   

VÁCI UTCAI SZÉP-

 

1933. június 29-i

   

NAPOK

 

szám

   

Elbeszélések. Bp., 1933.

   
   

Révai. 22 l. Nyíl regé-

   
   

nyek. III. 26.

   

Tartalom:

       
   

Selyemlopás a Váci utcában

   
   

Egypár ritkaszép harisnya el-

 

vö.: Újs. 1932.

   

tűnése a koronázáson

 

I. 17.

   

Lovagvár a Váci utcában

 

vö.: Mság. 1931.

       

XII. 25.

   

A cinkotai bádogos

 

vö.: Újs. 1932.

   

A kaméliás hölgy szín-

 

I. 10.

   

vallása

   
   

Egy Váci utcai illatszertár

   
   

hatása

   
   

A Nemzeti Tanács amazonja

   
         

(1933)

       

jan. 8.

Mság.

A Lövölde-bál után

   

8.

Újs.

Mindenkiben két ember lakik

   

10.

P. N.

A marhahús barátja

   

22.

Újs.

Becsüljük meg szegény em-

   
   

bert, mert nélküle nem ér-

   
   

ne semmit a gazdagság

   

29.

Újs.

Petőfi Zoltán utazásaiból

   

febr. 2.

Újs.

A batyubál igaz története

   

5.

P. N.

Miért állt az óra a vendég-

   
   

lőben?

   

12.

Újs.

Téli utazás Lök és Dob

   
   

között

   

19.

Újs.

A kappanháj története, vagy

   
   

a csacsihasú ember

   

márc. 12.

Mság.

Verseny a holdvilággal

   

12.

Újs.

A koránkelő ember története

   

ápr. 1.

Ny.

Levegőváltozás öröme és

   
   

szomorúsága

   

16.

Újs.

A pénteki vendég

   

23.

Sz. É.

Hónaposretek kalandjai

   

máj. 14.

M. H.

A szívalakú hegy titka

   

14.

Mság.

Kis Dániel napja

   

14.

P. N.

Petőfi Zoltán Pesten

   

14.

Újs.

Az újságolvasás történetéből

   

jún. 1.

Tűzhely

Ne legyünk rosszak!

   

4.

Mság.

Karpelesz megjárta kísértet

   
   

korában

   

4.

Újs.

A vén szamár születésnapja

   

11.

P. N.

Így volt 1914-ben (Reg.)

 

VII. 29 -ig, 40

       

folytatásban; 1944-

       

ben és később

       

Rezeda Kázmér

       

szép élete címen

       

jelent meg.

         

1934

       

jan. 27.

Mság.

Purgatórium (Reg.)

 

II. 23-ig, 22 folyta-

       

tásban

aug. 19.

P. N.

Etel király kincse (Reg.)

 

X. 4-ig, 38 foly-

       

tatásban

[Barta András]

(Utolsó szivar az Arabs Szürkénél.
Magvető, 1965. 567-582. p.)