Könyvekről – Szépirodalom

Krúdy Gyula
VALLOMÁS
Magvető, 448 old. 27 Ft (Ajánlott)

A Krúdy olvasók népes táborának kellemes meglepetéssel szolgált a Magvető Könyvkiadó azzal, hogy az író halálának harmincadik évfordulója alkalmából kiadta önéletrajzi jellegű írásait.

Krúdy Gyula „Vallomás”-ai, életrajzi feljegyzései többségükben eddig csak elfeledett folyóiratok, hírlapok és évkönyvek hasábjain szétszórtan jelentek meg. A kötetben foglaltak az író életművének megannyi fontos adalékát tartalmazzák. A cikkek mellé került két önéletrajzi kisregény is: „Krúdy Gyula látomásai” és az „Urak, betyárok, cigányok”. Nem egy művéhez hasonlóan Krúdy a „Vallomás”-okban is kora ifjúsága, a múlt idealizált, ködös álomvilágába menekül jelenének sivársága elől.

Az olvasónak nem kell az irodalomtörténész szemével néznie Krúdy önvallomásait ahhoz, hogy az írói élet egy-egy mozzanatánál, megnyilatkozásánál felismerje egyik-másik novella alapötletét, vagy valamely regény motívumát. A „Vallomás”-ban szereplő számos hőssel: Zathureczkyvel, az öreg Kálnay Lászlóval, Benczi Gyulával, a híres cigánnyal és Dálnoky Gál Gyulával, a nyugdíjas vándorszínésszel még számos könyv lapjain találkozunk.

Az olvasó pontos képet kap Krúdy ifjú koráról, környezetéről, újságírói pályájáról, alkotó tevékenységéről, szemléletének alakulásáról és a Margitszigeten élő korosodó író csendes rezignáltságáról.

Kozocsa Sándor válogatása Krúdy szétszórtan maradt írásainak alapos ismeretéről tanúskodik. Az utószó hasznosan egészíti ki a nem összefüggő önéletrajzi feljegyzések mondanivalóját. Helyesen mutat rá, hogy Krúdy egész életében bizonyos tartózkodó szerénységgel húzódott el kiemelkedő kortársaitól. Nem tudott teljes odaadással elmerülni Adyval vagy Móricz Zsigmonddal való barátságában sem, inkább az irodalom és az élet olyan bohémjeivel tartott szorosabb kapcsolatot, mint Bródy Sándor, a Petőfi után nyomozó Pongrácz Béla, és a fiatalok közül Hunyady Sándor.

A kötet végén található név- és szómagyarázat jó szolgálatot tesz azzal, hogy a mai olvasó előtt már részben ismeretlen írók, költők, újságírók, politikusok stb. életrajzi adatait feltárja.

Batári Gyula

 

(A könyvtáros, 1964/4. /április/ 235. p.)