Tudomány – Irodalom

 

A podolini takácsné. (Krudy Gyula új novelláskötete. Singer és Wolfner kiadása. Ára 3 korona 50 fillér.) Elmúló, kivesző emberfajták iránt mindig él a lelkünkben valami szánakozással vegyes érdeklődés. Hát még akkor, ha ez a fajta hozzánk tartozik, vér a vérünkből, s egyetlen hibája csak az, hogy – nem ebbe a világba való. A felvidéki kedélyes, urizáló, szegény gentry típusait Mikszáth halhatatlanná tette és Krudy Gyulának, e nagytalentumú írónknak, nem válik szégyenére, hogy Mikszáthot juttatja eszünkbe, mikor ő is ezt a kihaló típust eleveníti meg novellái nagyrészében. Nem csak azt látja benne, ami már úgyszólván irodalmi közkinccsé lett; egyéni, éles író-szemmel nézi és figyeli meg. Stílusa is más: a nagy palóc széles, kedélyes, epikus modorát nála a modern ember izgatottabb, nagyvonalúbb előadása helyettesíti. Sokszor megelégszik a színfoltok felrakásával és hirtelen bevégzi novelláját olyan helyen, ahol mások még oldalakon keresztül használnák ki a mese lehetőségeit. Krudy szemében az alak beállítása, a probléma fölvetése és a megoldás módjának megtalálása, jelzése a fontos, mintahogy a nagy Lionardo akárhány képét abbahagyta, mihelyt belül tisztában volt azzal, hogyan csinálhatja meg. Nagyobbára rövid, néha anekdota-szerű történeteiben azonban Krudy tökéletes képeket állít a szemünk elé és ezek a képek megmaradnak a lelkünkben. A «Kázmér» balladaszerűen odavetett tragikus színű jelenetei, a «Jézuska csizmái» erőteljes rajza, a «Misley pipázott» mély hangulata nem mosódhatnak el egykönnyen.

(b. m.)

 

(Világ, 1911/61. /március 12./ 17. p.)