Tartalom

 

[Címlap]

 

Tartalom
3

Bevezetés
5

Első rész: a művek

I. Időszemlélet és ismétlődés
11

II. Az elbeszélés és a metafora
32

III. Az elbeszéléstípus jellemző nézőpontjai
55

IV. „Egy folyton megújuló és folytatódó regény”
73

Második rész: a szakirodalom

V. A korabeli sajtóbírálatok
87

VI. Az utókor véleménye a „mikszáthos” korszakról
94

VII. A szakirodalom stílusa
121

VIII. Bibliográfiai problémák
131

Befejezés
145

Jegyzetek
146

Krúdy idézett, említett művei
171

Névmutató
175

Bibliográfia
179