(Krúdy Gyula: „Mohács”. Regény, Pantheon-kiadás.) – A magyar stílus nagy művésze, Krúdy, a mohácsi csatavesztés ötszázadik évfordulójára írta ezt a kis regényét, amelynek II. Lajos király és felesége, Mária a főhőse, tárgya a mohái csata előzményei és a király halála. A főszemélyek körül fölvonulnak a gyászos kor összes ismert történeti személyei és szerepet kap természetesen Szapolyai János, vagy Jankó, a tót királynak a magyar polgári történelemírásban sokat vitatott alakja. Krúdy fényes emberábrázoló és megjelenítő erővel hozza elénk alakjait és írói készsége teljes fényében ragyog. Kár, hogy eseményeiben szorosan ragaszkodott a hivatalos történelem-magyarázáshoz, hogy emiatt sohasem mélyíti le a magyar milliókig gondolatait, hogy a fekete kor igazi hajtórugóinak földerítése sehol sem érdekli. A regény enyhe royalista színezete történeti fölfogásának egyenes következése és úgy érezzük, hogy a ma divatos magyar gondolatoknak tett engedmény.

(Br[esztovszky Ede].)

 

(Népszava, 1927/82. /április 10./ 12. p.)