Könyvek

 

[…]

Krúdy Gyula: Szindbád ifjúsága és megtérése. Franklin-Társulat.

A kiadó egy Krudy-sorozatot indít, amelynek első kötetében a nagy író legjellegzetesebb és legköltőibb írását hozta ki. A regény tulajdonképpen minden fejezetében egy-egy szerelem története, mely szerelmek nem valami épületes dolgok ugyan, de szerencsére Krudy-nál nem a történeten, hanem a hangulaton és a költőiségen van a hangsúly. Ha csak a szerelmi történeteket néznők önmagukban vagy az elbeszélő látszólag romlott s minden erkölcsöt semmibe vevő hang­ját, el kellene utasítanunk az egész kötetet, de szerencsére a törté­net mindig csak laza keret s a hang se marad megátalkodott s így Krudy Gyula regénye a századfordulónak s főként a magyar vidéki életnek varázslatos megelevenítője lesz s a legtündöklőbb lírának csodálatosan szóló hegedűje. Így lesznek a szerelmi kalandokból élmé­nyek és emlékek, amelyek nem a történet fordulatait, hanem inkább azok líráját elevenítik fel. Az álom és valóság, a szomorúság és pajzánság, az emberi bölcsesség és oktalanság különös keveréke ez a könyv, amelynek íze is éppen ezért a legegyénibb. Az is bizonyos, hogy Krudy Gyula az akkori írók között a lehető legmagyarabb volt, akinek minden lapja tele van a magyar táj, élet és lélek csodá­latosan finom szépségeivel.

Fábián István

[…]

 

(Magyar Kultúra, 1943/3. /február 5./ 34. p.)