Szövegdoboz:

 

Írta: FARKAS IMRE

 

Milyen kedves dolog zi­mankós télben álmodni a közelgő tavaszról.

Milyen nagy öröm: időz­ni kedves emlékeket és bi­zakodó szívvel nézni a jö­vőbe.

*

Ez jutott eszembe, ami-kor olvastam a hírt, hogy a Közmunkatanács már az idén tavasszal tervbe vette a Margitsziget újjáépítését. Serény, dolgos kezek, hű kertészek gereblyézik majd az utakat, gyógyítgatják a vén fák sebeit, nyesegetik a- rózsabokrokat a kegyet­len emlékezetű kolostor romjai között.

Egy külföldi leírásban olvastam valamikor ezt a sort:

— Budapestnek van a legszebb álma a nagyváro­sok között. Ez a valóra vált tündérálom a Margit­sziget.

 

[…]

*

...„És Jézusnak áldozák Margitot, ki ott halt meg a Nyulak Szigetén”. Ezekkel a sorokkal végződik Ady Endrének a Mar­gitszigetről szóló gyönyörű verse. Az öreg Gyulai Pál is elkövetett egy hosszú szigeti verset. Mennyivel szebb költemény ennél Krudy Gyulának a Margit­szigetről szóló — prózája.

 

[…]

*

Krúdy Gyula is sokáig lakott a Margitszigeten. Emlékszem, egyszer a pesti Dunaparton, amikor már különböző okokból be kel­lett költöznie Gyulának a városba, sóhajtva nézett a Duna felé:

— Milyen közel vagyunk a Szigethez és mégis mi­lyen távol...!

*

Krúdy Gyula sóhajtására akar most rácáfolni a Köz­munkatanács: közel va­gyunk a Margitszigethez és mégsem vagyunk tőle távol. Pár hét választ el a tavasztól: és megkezdődik az újjáépítési munka a Szigeten is. A fák, a bok­rok kivirulnak, mosolygó élet virul az utakon, azzal a különbséggel, hogy most majd nem pólólovasok haj­rája, hanem boldog gyer­mekek kacagása veri föl a Sziget csendjét.

...És újra megvalósul Budapest tündéri álma.

Úgy legyen!

 

(Színház, 1947/6. /február 5-11./ 16.)