Fodor József:

Halhatatlanok nyomában

[…]

Aztán Krúdy Gyula is több­ször járt hozzánk. A szép öregúr egyszer elvitt szerkesz­tőség előtt a Kispipába és ki­jelentette nekem, hogy aki nem tud egy fröccsöt úgy le­nyelni, hogy az ádámcsutkája meg se mozduljon, az nem is lehet költő. »Ady tudta ezt« – mondja Krúdy. Erre én oly szorgalmasan gyakoroltam, hogy mikor beállítottam ké­sőbb a szerkesztőségbe, Mikes rámnézett és így szólt János bácsinak, a gondnoknak (és előlegek folyósítójának!): »Szállítsa haza F. urat«.

Gyula bácsinak finom, ol­vashatatlan kézírása volt; akkoriban az írók, talán Móriczot és Babitsot kivéve, mind kézírással adták be írá­saikat.

[…]

 

(Magyar Nemzet, 1961/304. /december 24./ 13. p.)