Fodor József:

Emlékeimből

 

Valahányszor írásba fogok, mindig megállapítom: mennyivel könnyebb verset írni, mint prózát. Amire a sza­tirikus hajlamúak azt mond­ják: persze, mert a prózához ez meg ez kell, ami a költőnél viszont...  

No, de mindegy; elég az hoz­zá, hogy most verset szeret­nék írni; egy asztalról egy öreg kávéházban. Ennél az asztalnál ültem harminchat évvel ezelőtt, mint ifjú költő. Erről — és ennél — akarok emlékezni e pillanatban. A székről ott, velem szemben, amely ugyanaz, mint akkor volt. Most üres. Azaz hogy...

Ahogy ránézek, mit látok, Uramisten! Pedig csak egy po­hár bort ittam. Nem hiszek a szememnek. Az asztal végén, ott velem szemben, Krúdy Gyula bátyám ül; kivételesen nagyon szelíd, kezelhető ked­vében. Ez azt jelenti, hogy nem vágná utánam a szódásüveget, mint ahogy nemegyszer csi­nálni szokta, ha most elmen­nék. Éppen a Rákóczi út 54 alatti szerkesztőségből futot­tunk ide, egy percre. Súlyos megfontolással néz rám, és komoly mérlegelés után azt mondja:

   Neked többet kellene in­nod, persze csak jó bort, fiatal­ember, ha amolyan igazi lírát akarsz csinálni, amilyet Pus­kin csinált, vagy amilyet én csinálok. Azonkívül szorgal­masan tanulmányozd az ál­moskönyveket, amelyek min­dennek a jelentését megma­gyarázzák. Az is igaz viszont, hogy az ivásban esetleg tönk­remész, mint én — folytatta, mint aki jó viccet mond — de hát az más kérdés. Fő az iro­dalom, ha beledöglünk is, hehe!

Így tréfált komolyan Gyula bácsi, ennél az asztalnál, ott szemben; s mi engem illet: ha tőlem telhetőleg meg is fogad­tam a tanácsát, hogy mi lett az eredmény? Nos, hagyjuk.

[…]

Talán elmentek mind, akik barátaim voltak? Még vannak, itt-ott vannak... Akik hébe-hóba szintén, szíve­sebben elülnek már, így egye­dül. Mint most én. Ránéznek egy üresen álló székre, vagy belenéznek a levegőbe. Ó, mert sokan mentek el mitőlünk: és jó nekünk, régieknek és néha fáradóknak, emlékezőn és ösztönzőül visszaidézni őket: az Eszmében vagy a Szépben régi, harcos társakat.

 

(Népszava, 1959/56. /március 7./ 3. p.)