Gáspár Imre levele (részlet) 1894. október 10.

 

„Legyen szíves nekem forduló postával felelni a következő kérdésemre: Hajlandó-e Ön október hótól a Debreceni Ellenőrhöz belépni? Ez esetben 40 forint havi díjjal szolgálnánk, amely összeg gyakorlatának öregbülésével növekednék; feladata lenne pedig: a tárca, színház, nagyobbfajta report, stb. végzése. Úgy értettem meg, hogy az érettségi vizsgára magánúton készül. Ha ez így van, kellő alkalmat találna arra közöttünk is, sőt mint a debreceni nagy szabadelvű párt lapjánál működő fényestollú tárcaíró, biztos protekcióra is... Végtelen örvendenék, ha Ön, kinek kvalitása a szó teljes értelmében elvitathatatlan, – alulírott régi vén poéta mellé kerülne. Érzéke van, – látom, – a kiszínezett report, az aktualitások iránt, mik a journalistica pályájára predestinálják.”

 

(OSZK Kézirattár. Qu. H. 2636., 1934/103.)