Elhúnytak

 

[...]

KRÚDY GYULA (széchénkovácsi), hírlapíró, szül. Nyíregyházán (Sza­bolcs vm.) 1878 október 21-én, megh. Budapesten 1933 május 12-én. Érettségi után beállt hírlapírónak s egy ideig a Debreceni Ellenőr, majd a nagyváradi Szabadság b. munkatársa volt. 1896-ban Budapestre költözött. 1892 óta szá­mos tárcája jelent meg vidéki és fővárosi lapokban és folyóiratokban. Önálló kötetei: Szöktetés a kaszárnyából és egyéb elbeszélések. Esztergom, 1896. – Üres a fészek és egyéb történetek. Bp., 1897. – Ifjúság. Rajzok és elbeszélések. U. o., 1899. – A víg ember bús meséi. U. o., 1900. (Új kiad. 1914. Összegyűjt. munkái I. köt. és 1925.) – Hortobágy. (Filléres Ktár 97. sz.) U. o., 1901. – Utazás a Tiszán. (Fill. Ktár 106.) U. o., 1901. (Új kiad. 1909.) – Letűnt szá­zadok. (Fill. Ktár 132. sz.) U. o., 1902. – A király palástja. (Fill. Ktár 136. sz.) U. o., 1902. – Kun László és egyéb történetek. (Kis Ktár 48. sz.) U. o., 1902. (Új kiad. 1908.) – A komáromi fiú. (Fill. Ktár 166-7. sz.) U. o., 1903. – Nyíri csend. (M. Ktár 347. sz.) U. o., 1903. – Pogány mapyarok. (Kis Ktár 55. sz.) U. o., 1903. (Új kiad. 1908.) – Két vándor. (Fill. Ktár 176. sz.) U. o., 1904. – A dévényi fazekas. (Fill. Ktár 184. sz; és Piros Köny­vek 45. sz.) U. o., 1904. – Robinzonok a Kárpátok között. (Fill. Ktár 199. sz.) U. o., 1904. – Túl a Királyhágón. (Piros Könyvek 45.) U. o., 1904. – Diák­kisasszonyok. Elbeszélések. U. o., 1905. – Előre. (Fill. Ktár 214. sz.) U. o., 1905. – A cirkuszkirály. Ifj. regény. U. o., 1906. – Az álmok hőse. (Öt no­vella.) U. o., 1906. – A podolini kísértet. Regény. U. o., 1906. – Pajkos Gaálék. Elbeszélések. U. o., 1907. – A szakállszárítón. (Elbeszélések.) U. o., 1907. – Hét szilvafa. Elb.-ek. (M. Ktár 501. sz.) U. o., 1907. – Karácsony­est. (Monológok 175. sz.) U. o., 1907. – Kék láng. Elb. (Mozgó Ktár 5. sz.) U. o., 1908. – A bűvös erszény és egyéb elbeszélések. U. o., 1909. – András­csik örököse. Regény. U. o., 1909. (Új kiadás Egyet. Regénytár XXVII: 10., 1911 és 1914.) – A lumpok iskolája. (Mozgó Ktár 36. sz.) U. o.. 1909. – Pályaválasztás előtt. (Monológok 187. sz.) U. o., 1909. – A negyvenes évek­ből. (Petőfi-Ktár. 16.) U. o., [1910.] – A podolini takácsné és a többiek. U. o., 1911. – Esti út. Elb.-ek. (Nyugat Ktár 23.) U. a., 1911. – Francia kastély. Regény. U. o., 1912. – Kárpáti kaland. Színmű. (Az Új Színpad Ktára 2.) U. o., 1912. – Szindbád ifjúsága. U. o., 1912. – Szindbád utazásai. Elb.-ek. U. o., 1912. – Az utolsó honvédek. Ifj. elb. U. o., [1913]. – A vörös postakocsi. Regény. U, o., 1913. (4 kiadást ért; az 1917. évi ily címmel: Őszi utazások a vörös postakocsin.) – Piros és a többiek. (M. Ktár 698. sz.) U, o., [1913]. – De Ronch kapitány csodálatos kalandjai. (Modern Ktár 225/6. sz.) U, o., 1913. – Csurli és társai. (Mod. Ktár 346/7. sz.) U. o., 1913. – Zoltánka. Szomorújáték. U. o., 1913. – Mákvirágok kertje. U. o., .1914. – Első szere­lem. (Mod. Ktár 426/7. sz.) U. o., .1914. – Palotai álmok. Regény. U. o.,1914. – A próba-bál. (Monológok 200. sz.) U. o., 1914. – Puder. Elb.-ek. U. o., 1914. – A 42-ős mozsarak. Regény. U. o., 1915. – Pest 1915-ben. U. o., 1915. – Szindbád. A feltámadás. U. o., 1916. – Zenélő óra. Elb.- ek. (M. Ktár 806. sz.) U. o., [1916]. – Pest, 1916. Békéscsaba, 1917. – Szindbád ifjúsága és szomorúsága. Bp., 1917. – Napraforgó. (A Kultúra Regénytára.) Békés­csaba, 1918. – Tótágas. Elb.-ek. Bp., 1918. – Havasi kürt. Ruszin-Krajna kis tükre. U. o., 1919. – Pesti album. Feljegyzések és elb.-ek. U. o., 1919. – Az utitárs. Regény. U. o., 1919. – Álmoskönyv. U. o., 1920. (2. kiad 1925.) – A betyár álma. Kleofásné kulcsa és más elb.-ek. U. o., 1920. – Bukfenc. (A Kultúra Regénytára. 3. kiadás.) Békéscsaba„ 1921. – Nagy kópé. Elb.-ek. Bpest, 1921. – Ál-Petőfi. Lehullt csillag fénye. Regény. Bp., 1922, – Hét bagoly. Regény. U. o., 1922. – Magyar tükör. Elb.-ek. (Mod. Ktár 685/8. sz.) U. o., 1922. – N. N. (Egy szerelemgyermek.) Regény, U. o., 1922. – Őszi versenyek. Elb.-ek. Wien, 1922. – Rózsa Sándor. Regény. Bp., 1923. – A fejedelem szolgája és egyéb elb.-ek. U. o., [1925)]. – Mesemondások Jókai Mórról. U. o., [1925]. (A komáromi fiú új kiadása?) – A tegnapok ködlovag­jai. Békéscsaba, [1925J. – Pesti évkönyv. Bp., 1926. – Aranyidő. A tem­plárius. Két kis regény. U. o., 1926. – Mohács, vagy két árva gyermek vergő­dése. U. o., 1926. – Szent Margit. Mesemondás. U. o., 1927. – Boldogult úrfikorom. U. o., 1930. – Az élet álom. Vál. novellák. U. o., 1931. – Király­regények. I. Festett király. U. o., 1931. II. Az első Habsburg. U. o., [1933].

[...]

G[ulyás]. P[ál]. 

(Irodalomtörténet, 1933. 180-181. p.)