A TV BEMUTATÓJA:

A hírlapíró és a halál

Egy békebeli párbajhős huszárezredes remekbe el­került portréját és kisembe­rek inkább gyengéd, mint ironikus rajzát láthattuk az író néhány novellájából ké­szült tv-játékban, A hírlapíró és a halálban. Rózsa Zoltán avatott dramatizálása Krúdy humorát helyezte előtérbe, jellegzetesen krúdys kör­nyezetben: újságírók, or­feumtündérek, megértő kaszírnők, kisvendéglők világá­ban, melyben a szerelmi és főleg a kulináris örömök mellett még a halál árnyéka sem olyan fenyegető...

Zsurzs Éva rendezése nem­csak az atmoszférát, hanem az író stílusát is átmentette. Az előadás erőssége Ke­mény László, aki kitűnő maszkban (maszkmester: Ivanicza György) és a legkénye­sebb igényeket is kielégítő színészi játékkal keltette életre P. E. G. szolgálaton kívüli huszárezredes nevet­séges, mégis emberi figurá­ját. Pándi Lajos és Fónay Márta is igen hálás szerepet kapott, Kiss Manyi csekély­ke szerepében is kiemelke­dett. Várady Hédit sem érhe­ti gáncs, Fülöp Zsigmond vi­szont egy kicsit bágyadt volt.

H. T.

 

(Esti Hírlap, 1963/152. /július 1./ 2. p.)