IRODALOM ÉS MŰVÉSZET

 

Krúdy Gyula: Szinbád utazásai. Krúdy Gyula régi ismerőse a közönségnek, de igazá­ban csak ujabb írásai szereztek számára széles körben hódolókat. Az utóbbi évek pezsgő iro­dalmi életének egyik legbecsesebb eseménye volt Krúdy Gyula másodvirágzása. Művészete megtisztult, megnemesbedett fantáziája csodála­tosan megtermékenyült és íme: egymásután kerülnek ki tolla alól a kötetek, amelyek az írót olyan magasságokban mutatják, ahol legjobb íróink állanak. Krúdy poéta-lélek, mélységesen érző, finom melankóliájú poéta, akinek prózájá­ban megkapó líra borong. Nem a mese fontos nála, amit gyakran elejt és elnagyol, hanem ez a bensőséges lírai hangulat, amely minden írá­sát átlengi, mint valami drága parfüm érzéki illata. A témái megválasztásában is ez a lelki diszponáltsága vezeti. A szürke és józan jelen nem érdekli. Képzelete a múltakban szárnyal és ifjúkori emlékekről vagy régmúlt időkről mond meséket, amelyeknek keresetlen romantikája elvarázsolt meseországba bűvöl bennünket. Az­után Krúdy erotikus író, novelláiból gyöngéd érzékiség árad. De előkelő ízlése és nemes érzése mindig megóvja attól, hogy olyan visszataszító szertelenségekbe tévedjen, amelyekben sok mo­dern írónk kedvtelve tobzódik. Krúdy a régi idők gáláns lovagja, aki hódolattal adorálja a nőket és férfias hangja érzelmesen vibrál, ami­kor régi szerelmeiről bánatosan emlékezik. Írásművészete tökéletes. Gyönyörű magyarsággal ír és csodálatos biztonsággal, szuverén tudatos­sággal válogatja szavait, amelyek a leglehelletszerűbb árnyalatot is plasztikusan rögzítik meg. Mindent összevéve: Krúdy újabb írásai nagy nyeresége irodalmunknak. Sokan fogják olvasni és megszeretni könyveit, amelyek most szinte kiapadhatatlan bőségben követik egymást. Szin­bád utazásai Singer és Wolfner kiadásában jelent meg, ára 3.50 korona.

[…]

[Halasi Andor]

 

(Élet, 1912/22. /június 2./ 713. p.)