Özv. ifj. Krudy Gyuláné nemzetes asszony
télen két disznót ölet és torra várja haza Nyíregyházára
elsőszülött fiát, Krudy Gyulát

 

Nyíregyháza, 1926 november.

A nyíregyházi taliga nagyot zökken, helyben vagyunk. Nyugodt, barátságos tekintetű ház a Közép utcán: innen röppent ki a nagyvilágba Krudy Gyula és ide szokott megtérni néha, ha pihenni akarja a pesti élet lázas forgatagát.

Az udvaron hasábban fekszik az akácfa, a farakás mellett fűrész, melynél serényen dolgozik egy tagbaszakadt tirpák. Nem ok nélkül igyekszik a favágó. Ott áll a közelében özvegy Krudy Gyuláné s nem volna ajánlatos a kukoricázás. A nemzetes asszony jóval túl van ugyan a hatvanon, de azért éppen olyan fürge, mint harminc év előtt, asszony a saját portáján és vasfegyelmet tart a cselédjei között.

A szobába tessékel Krudyné asszony és ebben az egyszerű, de tiszta szobában látom csak, hogy milyen megdöbbentő a hasonlatosság közötte és író fia között.

 

HeuKSzE26_47_Pic1

Krudy Gyula 12 éves korában

Néhai ifj. Krudy Gyula, özv. ifj. Krudy Gyuláné, Krudy Gyula szülei

Krudy Gyula 21 éves korában

 

Szívesen, elevenen és színesen beszél a nagyasszony és rögtön a Gyulára tereli a szót:

– Eleven, derék fiú volt Gyula és nagyon értelmes. Gondosan iskoláztattuk s már korán Podolinba adtuk német szóra. Boldogult férjem, aki első fiskálisa és virilistája volt Nyíregyházának, sokat adott elsőszülött gyermeke neveltetésére és nem kímélte a garast. Podolinból Szatmárba került Gyula a jezsuita gimnáziumba, érettségit azonban itt Nyíregyházán tett, még pedig jó eredménnyel.

– Bizony akkortájt már mulatós fiú volt Gyula, sok barátja akadt és esténként Benczi Gyula prímás hegedűjénél sokáig üldögélt. Vadászgatott is, volt vagy hat puskája, úgy emlékszem, hogy Csapkay, meg a Lázár-fiúk voltak a barátai. Mind ritkábban üldögélt híres nyolcholdas gyümölcsösünkben, amelyet annak idején Vidlicskay képviselőtől vettünk. Úgy látszik, nagyapjától örökölte fiam a nagy indulatot, nagyapjától, a negyvennyolcas honvédkapitánytól, akit feleségestül vetettek Klapka várában fogságra és ugyancsak feleségestül szökött meg onnan lóhátón.

– Hét gyermekem volt, öt még megvan belőlük, de, úgy látszik, Gyula fiamat áldta vagy verte meg Isten a legtöbb tehetséggel. Mert bizony Gyula nagyon nyughatatlan ember lett és gyakran fordult hozzánk segítségért, ha bajba jutott. Pénzeltük is szorgalmasan, külön-külön, egymás előtt is titkolva, az atyja is, én is. Egyszer, hogy Pesten meglátogattam, bizony az én csintalan véreim Gyula, meg az öccse még azt is kikutatták, hogy a harisnyában tartom a titkolt pénzemet.

– De sebaj, három házam mégis megmaradt a nagy vagyonból és egy kis földem is. Éppen ma küldök tiszta búzát a malomba, hogy legyen elég nullás lisztem télire.

– Télire bizony, amikor beszorulok a szobába és nincs más szórakozásom, mint a fiam írásai, mert most is elolvasok mindent, amit a fiam ír. Dolgozik sokat Gyula ugyan? Úgy-e sokat éccakázik? Pedig higgye el nem jó. Jobb volna, ha lejönne hozzám pihenni. Két hízott disznót vágok télire, lesz elég szalonna, sonka, kolbász a háznál, de jó volna, ha Gyula itthon költené el.

– Tudom, hogy hiába beszélek, nem jön ide Gyula egyhamar, nagyéletű ember, egy napig sem bírja el a kisváros csöndjét. Rossz emberek maguk pestiek, gyorsan, lármásan élnek, élik a mát, nem törődnek a holnappal, pedig bizony magukra is ráférne egy kis nyugalom.

Bizony ránk férne özvegy ifjú Krudy Gyuláné nemzetes asszonyom!

Heuman Károly

(Színházi Élet, 1926/47. /november 22-28./ 24-25. p.)