Krúdy Gyula: Három király. Regény. Franklin kiadása.

A lágy pasztellek, finom hangulatok újraértékelt mestere, Krúdy egybefogott bárom történelmi regényében meg­mutatja, hogy a nagyszabású munkának is ura. A «Mohács»-ban, «Festett király»-ban és «Az első Habsburg«-ban a mohácsi időket vetíté elénk korát megelőző, most már végérvényesen igazolt szemlélettel. Igazságot szolgáltat azoknak, akiket eddig félreismertünk és lerántja az ál­szent álarcot a tömjénezett vélt-hősökről. Nagy vonásokkal fest, de azért hű marad önmagához: a részleteket sem hanyagolja el, sőt kedvteléssel szinezgeti. Nem a szokásos módon nyit tör­ténelmi távlatokat, nem is «történelmet» ad a szó elkopott, könyvízű, rendszerező értelmében, hanem egy darab magyar életet. S bár a történelmi fényekhez hű marad, bár regényének izgalmas a sodra, az örök magyar problémákat akarja megfejteni. Részletrajzaival, vonalveze­tésével sikerül is ezt elérnie. Húsból- vérből gyúrt alakjainak szavai, cseleke­detei nagy magyar sorskérdések meg­oldását lehelik. A mű krudyi érdekes­sége egyébként az is, hogy tulajdonképen asszonyok könyve. Irodalmunkban «Szinbádnál» jobban senkisem volt asszonyi titkoknak tudója. Hármas regé­nyében is élvezettel kavargatja ritka ételek csábító ízeit, huncut mosollyal suttogja el szerelmes szívek hódító for­télyát. Könyvének zamata édes — bár színei a szokottnál árnyalattal halvá­nyabbak — meséje megkapó, igazság­tevése jóleső: egyszóval szerencsés ötlet volt az új kiadás.

Horváth Miklós

 

(Katolikus Szemle, 1944/3. /március/ 92-93. p.)