[...] 1916 de­cemberében a Petőfi Társaságban megüresedett négy hely. A négy hely egyikére Ambrus szerette volna Mikes Lajost jelöltetni, ill. beválaszttatni, mint új tagot. Mikes ajánlói voltak: Ambrus Zol­tán, Palágyi Lajos, Molnár Ferenc és Krúdy Gyula. A beválaszttatás azonban nem sikerült, állítólagos oka az volt, hogy évekkel ezelőtt Mikes a Magyar Nemzetben egy cikkben támadta meg a társa­ságot. (Magyar Nemzet, 1910. febr. 4.)

 

(Mikes Lajos levelesládájából. Sajtó alá rendezte, előszó, jegyzetek Illés Ilona.
 Bp. 1968, PIM–NPI. 137. p.)