Levél Krudy Gyulához

 

Drága Gyula bácsi!

Ahogy most leírtam a nevét, hirtelen egy kép villant fel bennem: Gyula bácsi rátámasztja arra a nagy, erős kezére, szép, szomorú fejét, meleg, barna szeme a messzeségbe téved, félmúlt idők alakjait idéz­geti, talán a nagyúr Alvinczy, vagy a bű­bájos Szindbád valamely kalandját morzsolgatja emlékezetében, de bizonyára nem gondol arra...

Mire?

Arra nem gondol Ön, mindnyájunk szívé­ben élő Krudy Gyula, ami egy idő óta téma, idegesítő, mérgesítő, felháborító, izgató, dü­hítő, öklöt összeszorító, ajkat összerágó, szégyenletes téma mindenütt, ahol írók ta­lálkoznak. (Mert írók ma is találkoznak: ha nem is a Kammonban, vagy a régi dohány-utcai Otthonban...)

Szóval arról beszélgetnek, hogy Ön, akiről nem frázis leírni azt, hogy a Margitsziget szerelmese, amikor régi szigeti barlangját otthagyta, hogy Óbudára költözzék, bizo­nyos adósságokat hagyott hátra. Nos, azóta a sziget r.-t. a perek lavináját zúdította Önre és az írótársadalom értesülése szerint a sziget r.-t. lefoglalta a Gyula bácsi Rothermere-díját is a Nemzeti Banknál.

Abban, hogy a sziget sziget lett, Önnek Gyula bácsi legalább annyi része van, mint a sziget nagytekintetű urainak. Szent Margit árnyas fasorainak, illatos virá­gainak, szívet vidámító parkjainak Ön na­gyobb propagandát csapott, mindenkor ön­zetlenül, mint azok az urak, akik most hajrá-pörökkel űzőbe vették Önt...

Mindegy. Beszélni nem lehet azokkal, akik abban az időben, amikor Rotschildok is fizetésképtelenek és egy Ivar Kreuger főbelövi magát, pont egy magyar írót hajkurásznak adóssága miatt. És éppen azt a magyar írót, akinek a Margitsziget minden­nél és mindenkinél többet köszönhet...

Krúdy Gyula pedig tovább álmodja leheletfinom, harmatos történeteit, ame­lyekben ott reszket az elmúlt ötven esz­tendő magyar életének minden szépsége... Az ő szívéből sikerült kitépni a sziget szeretetét...

Kellér Andor

 

(Társadalmunk, 1932/27. /július 9./ 4. p.)