MÚZEUMOK ÓBUDÁN

 

Mohos kövű ku­tak, repedezett tor­zsa, vén fák, apró házak,, szinte földbe süppedő ablakokkal, a kapuk fölött egy-egy művészhajlamú kőfaragó mester domborműve, a hűs, boltíves bejáratok mögött gondozott kis virágoskertek. A vendéglőkben, ahol egykor Krúdy Gyu­la mélázott hősei sorsán, még az étel­nek is más íze van, mint másutt... A macskaköves utcá­kon fuvarosok va­salt kerekű szekerei zörögnek tova...

De ez az Óbuda csak az emlékekben él már, helyette to­ronyházakat sora­koztató, modern vá­rosrész fogadja a látogatót. A múltról a múzeumok be­szélnek. És még- csak nem is a kö­zelmúltról —, mert egyenesen kétezer év messzeségébe ve­zetnek el. Nincs még egy kerülete Bu­dapestnek, amely annyit mesélhetne, mint Óbuda. Induljunk el hát a Flórián térről, a római légiók fürdőjétől, hogy a Meggyfa utcai mozaikokat megtekintve, eljussunk a kétezer esztendő előtti nagyvárosba: Aquincumba...

[…]

KÓSA CSABA

 

(Népszabadság, 1975/169. /július 20./ Vasárnapi melléklet 11. p.)