Bibliográfiai utószó

Krúdy Gyula első regényének első kiadása 1906-ban Rákosi Jenő Budapesti Hirlap Újságvállalatának kiadásában szignálatlan borítórajzzal került forgalomba. A 2. edició 1907-ben a Magyar Kereskedelmi Közlöny Hirlap- és Könyvkiadó-vállalat (Tolnai Világlapja) kiadásában, megcsonkított szöveggel jelent meg, a 3.-at (a könyv címlapja ugyan 2.-nak jelzi!) az Athenaeum tette közzé mint az Athenaeum Könyvtár sorozat 65. kötetét. Ugyancsak az Athenaeumnál hozták ki a 4. ediciót Krúdy Gyula Munkái Gyűjteményes kiadás VI. köteteként. A kiadásból 1928-ban utánnyomás is készült. 1941-ben Podolinske Straąidlo címen Liptószentmiklóson kiadták a mű egyetlen idegen, cseh nyelvű fordítását 2200 példányban Lukáč B. Emil rövid bevezetésével (és talán tolmácsolásában) a Tvorba Spolku Tranoscius sorozat VII. köteteként, borítékrajzát ©tefan Bednár készítette. Az 5. kiadást 1945-ben a Dante Könyvkiadó, Hámori címlapjával, a 6.-at 1957-ben a Szépirodalmi Könyvkiadó az Olcsó Könyvtárban Réz Pál életrajzával, Szántó Piroska borítéktervével és Reich Károly belső rajzaival adta ki. Az utolsó, 7. edició 1962-ben, a Szépirodalmi Könyvkiadó és a SZÖVOSZ közös kiadásaként a Kincses Könyvek sorozatában hagyta el a sajtót, ugyancsak Réz Pál utószavának és Sylvester Katalin rajzának kíséretében. Jelen kiadásunk a regény 8. ediciója.

Kozocsa Sándor

(A podolini kísértet.
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964. [243. p.])